Czerwiec 2018

Ekwador posiada jedne z najbardziej zróżnicowanych biologicznie obszarów na świecie – od amazońskich lasów deszczowych i Andów po wyspy Galapagos. Według Narodowej Organizacji Turystycznej obszar tego niewielkiego państwa zamieszkuje 18 procent światowej populacji ptaków, 10 procent globalnej populacji płazów i 8 procent wszystkich ssaków żyjących na Ziemi.

Jednak ten niezwykły ekosystem może ulec zachwianiu przede wszystkim z powodu intensywnych poszukiwań ropy naftowej oraz ekspansywnego górnictwa i rolnictwa na skalę przemysłową. Próbuje temu zapobiec mieszcząca się w Quito organizacja non-profi t o nazwie Canopy Bridge, która pomaga lokalnym rolnikom znaleźć w stolicy zbyt dla ich produktów i organizuje liczne programy edukacyjne, promujące szeroko rozumianą ochronę środowiska.

Quito jest także nieformalną stolicą rządowego projektu, który można by nazwać krzemowymi Andami – ośrodka innowacji technologicznych i przedsiębiorstw bazujących na rozwoju wiedzy. Jednym z jego najważniejszych elementów są działania politechniki Yachay Tech University, która sporą część swego rocznego budżetu w wysokości 400 milionów dolarów przeznacza na współpracę z różnorodnymi instytucjami badawczymi.
Polecam nasz temat z okładki, z którego dowiedzą się Państwo wiele o nowej polityce Ekwadoru, a także ekonomii i zjawiskach kulturowych. Mnie osobiście bardzo zainteresowała informacja, że w ubiegłym roku w Quito powstała rekordowa liczba start-upów, z których wiele reprezentuje branżę spożywczą, zwłaszcza przemysł piwny i czekoladowy. Życzę udanej lektury!

Pobierz całe wydanie w pliku .pdf