Facility Management wsparciem dla inwestora przed, w trakcie czy po zakończeniu inwestycji?

Angielskie pojęcie „Facility Management” przeważnie definiuje się jako „kompleksowe techniczne zarządzanie nieruchomością”, a następnie rozwija je poprzez wyspecjalizowanie serwisy objęte tą obsługą. Powszechna w świadomości usługobiorców definicja określająca zarządzanie techniczne FM jako działanie mające na celu utrzymanie obiektu w „niepogorszonym stanie” nie ma już w nowoczesnej gospodarce racji bytu. Przy obecnym rozwoju rynku nieruchomości pojawiające się i już istniejące fundusze inwestycyjne masowo kupują nieruchomości, a więc właścicielom obiektów, inwestorom powinno zależeć, aby ich wartość rosła, a tym samym aby stopa zwrotu wniesionego kapitału była możliwie najwyższa.

Kiedy zatem jest właściwy czas na rozpoczęcie współpracy z doświadczoną firmą doradczą FM, aby uzyskać najkorzystniejszą wartość inwestycji?

Usługa doradcza FM jaką posiada firma AGIS MANAGEMENT GROUP obejmuje bardzo szeroki i zazwyczaj kompleksowy zakres usług, które zaczynają się już na etapie projektowania, a po oddaniu obiektu do użytku spektrum usług staje się coraz rozleglejsze. Przewidujący inwestor powinien korzystać z doradztwa profesjonalnej firmy FM i jej wiedzy dotyczącej znajomości rynku i spodziewanej efektywności ekonomicznej planowanej inwestycji. Szczególnie ważna jest współpraca z firmą FM na etapie projektowania, gdzie podejmowane są decyzje przesądzające o kosztach realizacji obiektu i jego funkcji, a także opłacalnej eksploatacji.
Specjalistyczna firma jaką jest AGIS MANAGEMENT GROUP doradzi jak zarządzać energią, telekomunikacją, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, ochroną obiektu, utrzymywaniem zieleni w otoczeniu, parkingiem czy bieżącą eksploatacją itp.

Tak liczne i zróżnicowane usługi mogą być oferowane kompleksowo tylko przez doświadczonych specjalistów którzy tworzyli branżę FM od podstaw i są PRAKTYKAMI którzy już zdobyli doświadczenie w Polsce i Europie w dziedzinie eksploatacji obiektów.

Dzięki współpracy z firmą FM na etapie projektu inwestycji przyszły zarządca nie musiał w trakcie eksploatacji borykać się z błędami popełnionymi w toku procesu inwestycyjnego. A błędy te mają źródło zarówno w niedopilnowanej fazie projektowania, jak również w trakcie budowy. Nie chodzi przy tym o niewłaściwe, bądź nie do końca przemyślane rozwiązania konstrukcyjne lub materiałowe, ale rozwiązania techniczne i organizacyjne, które prowadzić mogą do wadliwego funkcjonowania instalacji i urządzeń.

Przykłady? Każda firma obsługująca pod względem technicznym nieruchomości komercyjne ma ich bardzo wiele.

 • Office Parki budowane z zapomnianymi pomieszczeniami dla serwisów sprzątających bez punktów poboru wody i odprowadzenia ścieków, przecież serwis za każdym razem zjedzie z 12 piętra na parter żeby wymienić wodę w wiadrach, lub zwiezie nowoczesną pachnącą windą śmieci ze wszystkich pomieszczeń biurowych;
 • Galerie Handlowe ze strefami food court bez dostępu do toalet na wskazanym piętrze, po co myć ręce przed posiłkiem;
 • Kanały wentylacyjne bez pełnowymiarowych krat rewizyjnych i możliwości maszynowego ich czyszczenia – po co, niech zalegająca w nich np. woda rozpowszechnia bakterie,

Niestety jednak inwestorom często brakuje wiedzy o możliwościach firm FM w warunkach rosnących kosztów, postępującego rozwoju technicznego, a przede wszystkim narastającej konkurencji na rynku nieruchomości. I dlatego korzystanie z usług firm FM przy realizacji inwestycji należy w polskiej praktyce do rzadkości. Jeśli już, to specjaliści FM angażowani są zbyt późno, kiedy zmiana błędnych rozwiązań jest praktycznie niemożliwa lub względnie byłaby bardzo kosztowna.

Na zdjęciu Agnieszka Kamińska, CEO Agis oraz Tadeusz Leszczyński,Senior Head of Facility Management (z lewej)

Inwestorzy bardziej doświadczeni, przeważnie ci, którzy na własnej skórze przekonali się o fatalnych skutkach braku doradztwa profesjonalnej firmy FM częściej korzystają z usług praktyków. Ich głównych zadaniem do zrealizowania jest przede wszystkim ocena projektu, wychwycenie błędów i zawczasu interwencja wynikająca z praktyki eksploatacyjnej. Zwłaszcza w fazie projektowania, firmy FM  jak AGIS MANAGEMENT GROUPwpływają nie tylko na rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne, ale także na szeroko pojętą funkcjonalność obiektu i jego ekonomiczne walory w dalszej eksploatacji. Dzięki czemu pozwolą zabezpieczyć ich przyszłe interesy oraz sprostają obecnie wysoko postawionym oczekiwaniom najemców.

Zakładamy, że pozytywne doświadczenia korzystania z usług FM na etapie eksploatacyjnym przekonają polskich projektantów, inwestorów i właścicieli nieruchomości do szerszej niż dotychczas współpracy z doświadczonymi firmami FM jak AGIS MANAGEMENT GROUP, która posiada nie tylko praktyków ale prekursorów branży FM w Polsce.

Jeśli tak się nie stanie, nie sprostamy narastającej konkurencji, zwłaszcza że dla zagranicznych inwestorów doradztwo firm FM jest obecnie standardem.

SYNERGIA USŁUGI FACILITY MANAGEMENT Z OCHRONĄ OSÓB I MIENIA

Galopujący Polski rynek inwestycyjny stał się kreatorem nowych usług w branży Real Estate Management.
Nowe czyli jakie? :  innowacyjne, bardziej zintegrowane i zoptymalizowane.

AGIS MANAGEMENT GROUP wychodzi na przeciw oczekiwaniom inwestorów w sektorze handlowym, hotelowym, biurowym  oraz magazynowym poszerzając swoją dotychczasową ofertę o nowe zintegrowane usługi.

Stały rozwój ekonomiczno- gospodarczy, ewolucja społeczeństw wynikająca z powszechnego dostępu do informacji ,  digitalizacja i informatyzacja  środowiska, w którym żyjemy i działamy tworzą nowe oczekiwania klientów względem bezpieczeństwa, obsługi technicznej i ochrony szeroko rozumianych zasobów.

AGIS jako profesjonalny dostawca serwisów skutecznie wykorzystuje  nowoczesne narzędzia techniczne oraz dedykowane  systemy informatyczne, które zdecydowanie zmieniają dotychczasową organizację pracy interwencyjnych zespołów mobilnych i pracowników  ochrony. Dzięki łączeniu dwóch rodzajów serwisów podnosimy poziom bezpieczeństwa chronionych obiektów, osób i mienia optymalizując  jednocześnie koszty obsługi.

Jak to działa w praktyce?

Przykładowy proces implementacji obiektu w zakresie FM oraz OCHRONY:

 1. Kierownik techniczny AGIS oraz szef działu ochrony AGIS SECURITY przygotowują szczegółowy audyt instalacji technicznych oraz istniejących systemów bezpieczeństwa w celu weryfikacji nieprawidłowości oraz wskazaniu słabych punktów.
 2. Wnioski wynikające z powyższego audytu z uwzględnieniem zagrożeń, wad instalacyjnych, uchybień, luk w zabezpieczeniach przekazywane są klientowi w formie „protokołu 0”.
 3. Przedstawiamy klientowi nasze rekomendacje dotyczące ochrony obiektu i ewentualnych modyfikacji systemów bezpieczeństwa.
 4. Przygotowujemyprojekt wdrożenia nowych rozwiązań technicznych i procedur wraz z możliwościami redukcji  kosztów.
 5. Wdrażamy zaakceptowany przez klienta

Jakie są korzyści i z czego wynikają ?

 1. Wprowadzenie nowych wyższych standardów bezpieczeństwa.
 2. Należyty serwis i konserwacja instalacji oraz urządzeń technicznych.
 3. Utworzony harmonogram przeglądów PPM dedykowany indywidualnie dla każdego obiektu.
 4. Ograniczenie wydatków oraz ilości  etatów. Bieżące usługi serwisowe AGIS świadczone przez zintegrowany dział techniczny i ochrony osób i mienia wsparty całodobowo platformą dyspozytorską oraz HELP DESK zawierający kontrolę zaawansowania realizacji zlecenia przez Klienta, ogólnopolskim serwisem mobilnym FM + patrolami interwencyjnymi.
 5. Transparentne raportowanie.
 6. Optymalizacja eksploatacyjna nieruchomości i stałe podnoszenie jej wartości rynkowej.
 7. Ograniczenie zaangażowania po stronie klienta.

Jakie systemy zabezpieczeń i jaki zakres FM oferujemy?

 • Systemy bezpieczeństwa: telewizja przemysłowa CCTV, alarmowe, nagłośnienia, systemy ochrony obwodowej, kontroli dostępu i awizacji gości, moduły gps geolokalizacje, systemy dronowe, antynapadowe.
 • Od projektu poprzez instalację i serwis: systemy przeciwpożarowe, klimatyzacje i wentylacje HVAC, elektryczne, gazowe, sanitarne, strukturalne i telefoniczne, przeglądy wymagane prawem budowanym, serwis instalacji urządzeń, przebudowy.
 • Synergię usług poprzez platformę dyspozytorską, help desk FM 24h/7 połączone w centrum monitoringu ochrony osób i mienia oraz techniczny serwis mobilny połączony z grupami interwencyjnymi.