Rola filmów w efektywnym content marketingu

Autor tekstu: , Data publikacji:

W ostatnich latach content marketing stał się najczęściej wybieraną strategią marketingową. Według raportu, który został przygotowany przez agencję badawczą IRcenter i Stowarzyszenie Content Marketing Polska, stosuje go już 56% spośród wszystkich respondentów.

Istota content marketingu to tworzenie i rozpowszechnianie cennych, istotnych treści. Ich celem jest przyciąganie, pozyskiwanie oraz wzbudzenie zaangażowania konkretnej grupy docelowej. Główną ideą tych działań jest zmotywowanie klienta do zachowań przynoszących zysk.

Obecna technologia prezentuje nam szerokie spectrum możliwości zastosowania content marketingu. Różnorodność środków przekazu umożliwia swobodę wyboru formy dostosowanej do potrzeb firmy. W użyciu są przede wszystkim teksty, e-booki, fotografie i infografiki, ale coraz popularniejszą formą staje się film.

Kamera = akcja?

Tak – jeśli w myśl zasady Newtona zależy nam na wywołaniu reakcji u klienta. Tylko w Polsce od roku 2010 do roku 2015 liczba osób korzystających z internetu przynajmniej raz w tygodniu wzrosła o 12% i wyniosła 63% (CBOS). W roku bieżącym jest to już 65% (badanie gemiusAudience). Można zatem stwierdzić, że internet jest kluczowym obszarem, w którym potencjał marketingowy nieustannie wzrasta. Należy przy tym pamiętać, że użytkownik internetu każdego dnia natyka się na pokaźną liczbę reklam i komunikatów. Aby przykuć uwagę odbiorcy, zdobyć jego zaufanie i zostać zapamiętanym, trzeba skorzystać z niebanalnych narzędzi przekazu. Za takie można – i trzeba – uznać film.

Dlaczego on?

Przede wszystkim dlatego, że umożliwia budowanie społeczności, która będzie zainteresowana treścią – ułatwia to stworzenie grupy odbiorców docelowych. Najczęściej będą to ci, którzy chętniej sięgną po treści multimedialne niż tradycyjne materiały w formie pisemnej. Biorąc pod uwagę ogromną ilość materiałów dostępnych w internecie, firmy, które zdecydują się na przyjęcie rozwiązania content marketingu w postaci filmu, muszą zwrócić uwagę na to, że wymaga to ciągłości w dostarczaniu treści, jak również dobrej widoczności marki. Będzie to najprawdopodobniej skutkowało lojalnością odbiorców i ich chęcią do pogłębiania wiedzy w danym obszarze. Mocną stroną filmu w content marketingu jest brak ograniczeń związanych z czasem i miejscem – widzowie sami decydują, kiedy chcą go obejrzeć. Najlepiej nieco ich na ów film naprowadzić, prezentując go na stronie internetowej, w mediach społecznościowych albo innych mediach czy narzędziach multimedialnych.

Warto nadmienić o wpływie, jaki materiały wideo mają na odbiorców. Na podstawie raportu interaktywnie.com można wywnioskować, że reklamy w wersji filmowej są skuteczne, bo aż 63% ankietowanych wykonało pod ich wpływem jakąś czynność. Co więcej, aż 49% badanych przesłało kiedyś swoim znajomym spot reklamowy, który uznało za ciekawy lub zabawny.

W przypadku filmu i innych publikacji wideo łatwo też jest zmierzyć ich wpływ i oddziaływanie na odbiorców poprzez między innymi kontrolę liczby fanów, a także sprawdzenie liczby udostępnień i odsłon strony, długości czasu spędzonego na niej przez każdego z odbiorców czy liczby komentarzy pozostawionych przez odwiedzających. Zasięg treści o danej tematyce można też skontrolować innymi metodami, a pomocne w tym może się okazać badanie przygotowane przez firmę LeadBullet. Pokazuje ono między innymi, które z mediów społecznościowych są najczęściej wybierane. Daje to wskazówkę, gdzie najkorzystniej będzie umieścić film, aby content marketing był efektywny.

Dyskusja

Co myślisz o artykule?

Business Traveller

Brak możliwości komentowania.

pornrip.cc macromastiavideo.com xxxcomics.org