Ubezpieczenie komunikacyjne OC po sprzedaży pojazdu mechanicznego

Sprzedaż pojazdu wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych obowiązków zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego. Co się dzieje z ubezpieczeniem OC po sprzedaży pojazdu? Czy nabywca może korzystać z dotychczasowego ubezpieczenia? A może konieczne jest podpisanie nowej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym?

Obowiązki sprzedającego

W przypadku sprzedaży pojazdu konieczne jest zgłoszenie tego faktu do ubezpieczyciela w ciągu 14 dni. Najlepiej jednak zająć się tym zgłoszeniem jak najszybciej – nawet w dniu sprzedaży pojazdu. Z punktu widzenia ubezpieczyciela do momentu, kiedy otrzyma on zgłoszenie o zmianie właściciela, pojazd pozostaje własnością klienta, z którym towarzystwo ubezpieczeniowe podpisało umowę. Zatem ubezpieczyciel od niego będzie się również domagać opłacenia składki za kolejny okres ubezpieczeniowy, co nazywane jest odpowiedzialnością solidarną. Jeśli w tym czasie kończyła się umowa z ubezpieczycielem, to bez powiadomienia o zmianie właściciela automatycznie się przedłuży.

Druk oświadczenia o zbyciu pojazdu można znaleźć na stronach ubezpieczycieli, np. na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego Allianz:https://www.allianz.pl/media/documents/Samochod/obsluga/Oswiadczenie_o_sprzedazy.pdf

Sprzedający zbywa pojazd wraz z ubezpieczeniem OC. Zwrot środków za niewykorzystany przez siebie okres ochrony ubezpieczeniowej może otrzymać jedynie wówczas, kiedy nabywca pojazdu wypowie aktualne ubezpieczenie. Najlepiej tę kwestię ustalić już podczas zawierania umowy kupna-sprzedaży. Warto w niej umieścić informację o tym, kiedy pojazd trafił do rąk nowego właściciela – łącznie z uwzględnieniem godziny, co może być przydatne, jeśli np. nabywca spowoduje wypadek zaraz po zakupie pojazdu i zbiegnie z miejsca zdarzenia.

Do momentu skutecznego poinformowania ubezpieczyciela o zmianie właściciela ponosi się wraz z nabywcą pojazdu solidarną odpowiedzialność za uregulowanie składki za ubezpieczenie OC.

Obowiązki kupującego

Nabywca przejmuje pojazd wraz z ubezpieczeniem OC, co oznacza, że jeśli np. poprzedni właściciel rozłożył płatność za ubezpieczenie na dwie raty i pozostała do zapłaty druga, to sam będzie musiał ją uregulować. Kupujący nie ma jednak obowiązku korzystania z ubezpieczenia sprzedającego. Może je wypowiedzieć i podpisać umowę z nowym towarzystwem ubezpieczeniowym, jeśli nie jest zadowolony z warunków ubezpieczenia. Należy pamiętać, że ubezpieczyciel ma prawo rekalkulacji składki dla nowego właściciela. Kluczowa informacja jest jednak taka, że ubezpieczenie OC w takim przypadku nie przedłuży się automatycznie, zatem nowy posiadacz pojazdu musi podpisać umowę z nowym ubezpieczycielem tak, aby nie dopuścić do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie nie wymaga wypowiedzenia przed terminem – wygaśnie wraz z zakończeniem umowy. Dopiero ubezpieczenie OC zawarte przez ciebie na nowy okres ochrony ubezpieczeniowej automatycznie się przedłuży.[1]

Co się dzieje z ubezpieczeniem komunikacyjnym AC?

W przypadku ubezpieczenia OC mamy do czynienia z ubezpieczeniem obowiązkowym, które dotyczy danego pojazdu i po zmianie właściciela dalej zapewnia ochronę ubezpieczeniową. Natomiast sytuacja wygląda inaczej w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia, jakim jest autocasco. Wystarczy, że sprzedawca powiadomi ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu, a otrzyma zwrot środków za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Zasady te wyglądają identycznie w przypadku ubezpieczenia assistance – umowa rozwiązuje się z dniem zbycia pojazdu.

Czy inny ubezpieczyciel zaoferuje lepsze OC?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach komunikacyjnego ubezpieczenia OC jest zawsze taki sam. Minimalne sumy gwarancyjne są wskazane w przepisach, tak więc skorzystanie z oferty innego ubezpieczyciela nie sprawi, że zakres ubezpieczenia będzie szerszy. Obecnie sumy gwarancyjne wynoszą:

  • 1,05 mln euro w przypadku szkód majątkowych,
  • 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych.[2]

Są to sumy, które obowiązują dla jednego zdarzenia, a nie dla jednego poszkodowanego.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC po sprzedaży pojazdu

Kupujący nabywa pojazd wraz z ubezpieczeniem OC. Ubezpieczenie nie przedłuży się jednak automatycznie – wygaśnie wraz z zakończeniem umowy z ubezpieczycielem. Sprzedawca może otrzymać zwrot środków za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej wyłącznie, jeśli nabywca wypowie aktualne ubezpieczenie, które otrzymał od sprzedawcy.

Kalkulację ubezpieczenia można w wygodny i szybki sposób sprawdzić na stronie Allianz Online w kalkulatorze OC i AC.

[1] Stefania Stuglik, Czy polisa OC „przechodzi” na nowego właściciela?, „Rankomat”, 18 czerwca 2018 [dostęp: 10 marca 2019], <https://rankomat.pl/samochod/polisa-oc-kupno-sprzedaz-auta>.

[2] Jolanta Ojczyk, Od 1 stycznia 2019 roku automatycznie wzrośnie suma gwarancyjna OC, „Prawo.pl”, 23 listopada 2018 [dostęp: 10 marca 2019], <https://www.prawo.pl/biznes/skladki-oc-od-stycznia-2019-roku-wzrosnie-suma-gwarancyjna,319408.html>.