Zadbaj o swoje prawa pasażera z DELAYFIX

Samolot to wygodny i szybki sposób podróżowania, nic dziwnego, że korzystamy z niego coraz chętniej. Poza oczywistymi korzyściami, doświadczamy również często pewnych niedogodności takich jak zatłoczenie lotnisk, kolejki, oczekiwania na bagaż oraz opóźnienia i odwołania lotów. Nie wszystko da się przewidzieć, ale czy wiemy, jakie są podstawowe prawa podróżnych? Jak radzić sobie w takich sytuacjach?

Rosnący ruch lotniczy

W 2017 roku polskie porty obsłużyły blisko 40mln pasażerów, wynik ten było o 18% wyższy niż w roku poprzednim[1]. Biorąc pod uwagę szacowane 2% zaburzonych lotów rocznie, to mówimy o 800 tysiącach pasażerów dotkniętych utrudnieniami w ruchu lotniczym na dzień dzisiejszy. W skali europejskiej, przy 1 mld podróżnych, jest to ponad około 19 mln osób rocznie[2].

Pasażer i jego prawa

Nietrudno wyobrazić sobie frustrację związaną z przymusowym przestojem na lotnisku. Oczywiście czasu, zmęczenia oraz nerwów nie sposób wynagrodzić ani wycenić ale regulacje europejskie przewidują wsparcie dla poszkodowanych na podstawie rozporządzenia WE 261/2004, które reguluje prawa oraz obowiązki przewoźników. Najważniejsze prawa pasażera to dostęp do informacji, opieka oraz dodatkowo rekompensata od 250 EUR do 600 EUR w zależności od dystansu za odwołanie lub opóźnienie lotu powyżej 3 godzin z przyczyn zależnych od przewoźnika. Rozporządzenie dotyczy lotów regularnych, czarterowych i niskobudżetowych. Według danych Komisji Europejskiej ok. 30% lotów zaburzonych kwalifikuje się do rekompensat z ww. tytułu, jednak tylko 5-10% uprawnionych pasażerów zgłasza się po nie. W Polsce wartość tą szacuje się na 1-2%. Potwierdzają to również dane delayfix, gdzie tylko 15% Klientów zna swoje prawa. Głównymi powodami niepodejmowania takich działań to brak odpowiedniej informacji, wiedzy na ten temat oraz obawy przed długą i skomplikowaną procedurą prawną.

Wiedza i działanie

Warto znać prawa pasażera oraz skorzystać z dostępnych narzędzi, aby o siebie zadbać.Delayfix zajmuje się informowaniem klientów w zakresie ich praw w podróży lotniczej oraz wsparciem w egzekwowaniu praw pasażerów wobec linii lotniczych. Aby lepiej realizować funkcję edukacyjną, spółka powołała Fundację Passenger Rights, której misją jest propagowanie praw pasażerów, aby lepiej radzili sobie z sytuacją zakłócenia lotu wiedząc czego mogą wymagać od przewoźnika. Zespół ekspertów ma odpowiednią wiedzę merytoryczną, doświadczenie oraz narzędzia, aby skutecznie występować w imieniu swoich Klientów.

W przypadku korzystania z usług delayfix, klient nie ponosi kosztów prowadzenia sprawy takich jak: tłumaczenia, koszty sądowe w postępowaniu cywilnym oraz opłaty skarbowe. Prowizja natomiast pobierana jest dopiero od uzyskanej rekompensaty i wynosi od 25% do 40% w zależności od kompleksowości postępowania. Poszkodowany otrzymuje w zamian profesjonalną opiekę prawną oraz oszczędza czas, ponieważ delayfix – to zespół specjalistów od wspierania podróżnych w egzekwowaniu ich praw.

Współpraca z delayfix odbywa się w prosty i przyjazny sposób. Na podstawie niezbędnych informacji o zakłóconym locie zebranych drogą telefoniczną lub online poprzez formularz oraz po przekazaniu dokumentów podróży, klient podpisuje elektronicznie umowę. Całe postępowanie prowadzone jest przez wykwalifikowanych pracowników firmy, a klient otrzymuje informacje o jego przebiegu.

Długość postępowania to kilka do kilkunastu miesięcy w zależności od sprawy oraz chęci do współpracy przewoźnika. Podróżni mają 1 rok na ubieganie się o należną rekompensatę.

Passenger Rights S.A., Al. Ujazdowskie 22/5, 00-478 Warszawa,
Infolinia +48 222 929 222, email: kontakt@delayfix.com, www.delayfix.com

[1] Departament Rynku Transportu Lotniczego, kwiecień 2018
[2] Eurostat 2016