Organizowanie transportu zagranicznego w krajach UE

Autor tekstu: , Data publikacji:

Organizując transport zagraniczny ważna jest znajomość podstawowych przepisów, które określają jego zasady. Sam transport poza obszar kraju podzielić można na dwa rodzaje. Pierwszy z nich to transport w obrębie Unii Europejskiej, a drugi to tzw. transport międzynarodowy. Rozróżnienie to jest istotne głównie ze względu na odmienne przepisy podatkowe.

Transport w UE

Prawo podatkowe w UE jasno określa podatki od usług świadczonych na terenie wspólnoty. W równym stopniu dotyczy to każdego rodzaju usług, w tym również usług transportowych. W przypadku transportu zagranicznego interesuje nas ustawa o VAT, a konkretnie jej artykuł 28b. Wedle widniejących w nim zapisów, w krajach Unii Europejskiej nie dochodzi do podwójnego opodatkowania, a płatnik świadczący usługi na rzecz usługobiorcy z innego kraju należącego do wspólnoty, ponosi koszty właśnie w tym państwie.

Istnieją jednak wyjątki od powyższych zasad. Dotyczą one dwóch przypadków. Pierwszy to ten, w którym usługobiorca nie posiada stałej lokalizacji prowadzenia działalności. W takim przypadku określając miejsce płacenia podatku usługę transportu zagranicznego pod uwagę brane jest miejsce stałego pobytu usługobiorcy. Drugi przypadek to ten, w którym usługi nie są świadczone z tego samego miejsca, w którym znajduje się zarejestrowana siedziba działalności gospodarczej. Pod uwagę brane jest faktyczne miejsce prowadzenia działalności.

Sytuacja wygląda nieco inaczej również w przypadku, gdy usługobiorca jest osobą fizyczną. Nie jest on wtedy podatnikiem. W takiej sytuacji podatek powinien być opłacony w kraju, w którym świadczona jest usługa. Jeżeli transport odbywa się na terenie dwóch lub większej liczby państw, wtedy podatek należy opłacić w kraju, w którym się rozpoczyna.

VAT 0% w transporcie międzynarodowym

Mianem transportu międzynarodowego najogólniej można określić transport między krajami wspólnoty oraz leżącymi poza jej granicami, Tego typu przewóz towarów za granicę objęty jest nieco innymi zasadami. Przede wszystkim, jak określa art. 83 ustawy VAT, w takich przypadkach obowiązuje stawka VAT 0%. Co więcej, zerowa stawka podatkowa obowiązuje również wtedy, kiedy transport odbywa się na terenie jednego lub kilku krajów wspólnoty, jednak jest częścią transportu międzynarodowego.

Należy jednak pamiętać, że aby móc skorzystać z zerowej stawki VAT, podatnik musi udowodnić, że przysługuje mu ta ulga. Niezbędne są zatem dokumenty poświadczające prowadzenie transportu zagranicznego poza granicami UE. W zależności od rodzaju usługi przewozu towarów za granicę, może to być dokument poświadczający wywóz towaru, list przewozowy czy też inny dokument wydany przez spedytora.

Dyskusja

Co myślisz o artykule?

Business Traveller

Dołącz do dyskusji

pornrip.cc macromastiavideo.com xxxcomics.org