LOT nie naruszył przepisów UE. Pomoc dozwolona

Autor tekstu: , Data publikacji:

Przyznanie PLL LOT pomocy publicznej w wysokości 400mln zł odbyło się bez naruszenia przepisów o pomocy publicznej - zdecydowała w czwartek Komisja Europejska. Taki werdykt jest jednoznacznie pomyślny dla polskiego przewoźnika.

Korzystna dla PLL LOT decyzja została ogłoszona wczoraj na specjalnie zorganizowanej w tej sprawie konferencji prasowej przez Joaquin’a Almunia – brukselskiego komisarza zajmującego się prawem konkurencji. Jednocześnie jak oświadczył Almuni Komisja Europejska określiła maksymalną kwotę zapomogi, o jaką (włączając już udzieloną pomoc) może ubiegać się polskie przedsiębiorstwo. Urzędnicy z Brukseli zadecydowali, że maksymalna kwota, o którą LOT może wnioskować do Skarbu Państwa to 200mln euro (825mln zł). Oficjalna decyzja w tej sprawie ma zostać wydana w ciągu najbliższych kilku tygodni – informuje portal pasażer.com.

W praktyce decyzja wydana przez Komisję Europejską uprawnia PLL LOT do zwrócenia się do Skarbu Państwa (bez obaw o zakwestionowanie legalności takiego działania) z prośbą o wypłatę kolejnej transzy środków przeznaczonych na restrukturyzację polskiej spółki. Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami planu druga transza środków przeznaczonych do wypłaty to kwota 381mln zł. W obliczu stale poprawiającej się kondycji finansowej spółki LOT nie zwróci się o wypłatę kolejnej transzy przed wrześniem tego roku oświadczył Sebastian Mikosz, prezes PLL LOT.

W ubiegłym roku LOT po raz pierwszy po pięciu latach corocznej straty od 2008r. wypracował zysk netto w wysokości 26mln zł, co stanowiło lepszy o ponad 135mln zł rezultat niż ten pierwotnie zakładany w planie restrukturyzacyjnym. Na podstawie bilansów z dotychczasowych przychodów osiąganych w 2014r. władze spółki przewidują wypracowanie za cały rok zysku na poziomie 70mln zł.