Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu BusinessTraveller.pl

Od dnia 25 maja 2018r. zmieniają się przepisy o ochronie danych osobowych i zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO/GDPR) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, także zwane RODO).

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania danych osobowych przez Business Traveller Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 16/4, 00-349. Spółka jest zarówno administratorem jak i podmiotem przetwarzającym dane osobowe.

1. Serwis Business Traveller zbiera trzy rodzaje danych o końcowych użytkownikach:

a:) dobrowolne zapisy na newsletter, gdzie przyszły subskrybent podaje jedynie adres mailowy, na który będzie, po mailowym potwierdzeniu zapisu, otrzymywać newslettery Business Traveller Poland
b:) dane osobowe prenumeratorów papierowej wersji magazynu, którzy w formularzu elektronicznym wyrażą chęć regularnego nabywania magazynu oraz dokonają odpowiedniego przelewu na konto wydawcy. Wówczas dane osobowe prenumeratorów (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) są wykorzystywane jedynie w celu realizacji umowy, a więc wysyłki magazynu do odbiorcy końcowego
c: ) dane pochodzące z tzw. plików cookies, tutaj WIĘCEJ INFORMACJI

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Wydawca przetwarza dane osobowe w celu wykonania umów oraz realizacji zadań w interesie publicznym.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Wydawca przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

4. Przetwarzanie danych w państwach trzecich i odbiorcy danych

Wydawca nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

5. Czas przechowywania danych

  • w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia umowy –  na czas trwania umowy lub do zakończenia procesu dochodzenia ewentuwalnych roszczeń;
  • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów wydawcy
    W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Business Traveller Central Europe Sp. z o. o. kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych lub chcieliby Państwo skorzystać z innych przysługujących Państwu praw dotyczących danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy na adres: daneosobowe@businesstraveller.pl.

6. Prawo do zmiany i usunięcia danych osobowych

Każdemu partnerowi Wydawcy przysługuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do usunięcia lub zmiany danych osobowych, które mu powierzył. W szczególności prawo to może być realizowane poprzez kontakt pod adresem daneosobowe@businesstraveller.pl oraz w przypadku prenumeratu magazynu – pod adresem prenumerata@businesstraveller.pl

Business Traveller Central Europe Sp. z o.o.