Kontakt

Business Traveller Poland

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Mikro, Małych i Średnich firm, udzieloną przez PFR SA

ADRES REDAKCJI:

ul. Przełęczy 172
04-965 Warszawa
tel. +48 224553814
fax +48 224553813

BUSINESS TRAVELLER CENTRAL EUROPE SP. Z O. O.
ul. Przełęczy 172, 04-965 WARSZAWA
REGON: 366029299, NIP: 5252687186

www.businesstraveller.pl

Redaktor naczelna
Marzena Mróz
m.mroz@businesstraveller.pl

Szef serwisu online i wydań cyfrowych
Filip Gawryś
f.gawrys@businesstraveller.pl

Dyrektor artystyczna
Barbara Scharf
b.scharf@businesstraveller.pl

Biuro reklamy
Maciej Prędki
m.predki@businesstraveller.pl
biuro@businesstraveller.pl
tel. +48 607 650 495

Wydawca
Robert Grzybowski
robertg@businesstraveller.pl

Koordynator
Piotr Grzybowski
p.grzybowski@businesstraveller.pl

Prenumerata
redakcja@businesstraveller.pl

Inne biura:

Great Britain
Julian Gregory
Managing director
41-43 Maddox Street, London, W1S 2PD
tel. +44 (0)20 76 47 63 30
www.businesstraveller.com

USA: +1 212 725 3953
editor@businesstravelerusa.com

CHINA/ASIA PACIFIC: +852 2594 9300
enquiry@businesstravellerasia.com

GERMANY: +89 167 9971
BT@businesstraveller.de

MIDDLE EAST: +9714 282 4060
middleeast@businesstraveller.com

DENMARK: +45 3333 9056
mb@businesstravellerdenmark.com

HUNGARY: +36 1 266 5853
info@turizmus.com

AFRICA: +27 011 803 2040
janet@thefuture.co.za

FRANCE: +33 1 75 43 49 97
redac@businesstravel.fr