Kontakt

Business Traveller Poland

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Mikro, Małych i Średnich firm, udzieloną przez PFR SA

ADRES REDAKCJI:

ul. Przełęczy 172
04-965 Warszawa
tel. +48 224553814
fax +48 224553813

BUSINESS TRAVELLER CENTRAL EUROPE SP. Z O. O.
ul. Przełęczy 172, 04-965 WARSZAWA
REGON: 366029299, NIP: 5252687186

www.businesstraveller.pl

Redaktor naczelna
Marzena Mróz
m.mroz@businesstraveller.pl

Szef serwisu online i wydań cyfrowych
Filip Gawryś
f.gawrys@businesstraveller.pl

Dyrektor artystyczna
Barbara Scharf
b.scharf@businesstraveller.pl

Biuro reklamy
Maciej Prędki
m.predki@businesstraveller.pl
biuro@businesstraveller.pl
tel. +48 607 650 495

Wydawca
Robert Grzybowski
robertg@businesstraveller.pl

Koordynator
Piotr Grzybowski
p.grzybowski@businesstraveller.pl

Prenumerata
redakcja@businesstraveller.pl

Inne biura:

Great Britain
Julian Gregory
Managing director
www.businesstraveller.com

Business Traveller posiada także inne międzynarodowe edycje:
USA, CHINA/ASIA PACIFIC, GERMANY, MIDDLE EAST, HUNGARY, FRANCE