Kontakt

Business Traveller Poland

ADRES REDAKCJI:

ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727Warszawa
tel. +48 224553814
fax +48 224553813
www.businesstraveller.pl


Publishing Company / Spółka Wydawcy

BUSINESS TRAVELLER CENTRAL EUROPE SP. Z O. O.
ul. Przełęczy 172, 04-965 WARSZAWA
PL Business Register Number / KRS: 0000651141, REGON: 366029299, NIP: 5252687186


People / Zespół

Editor – Publisher / Wydawca
Robert Grzybowski
robertg@businesstraveller.pl

Editor in Chief / Redaktor Naczelna
Marzena Mróz
m.mroz@businesstraveller.pl

Chief Digital Edition businesstraveller.pl / Szef serwisu online businesstraveller.pl
Filip Gawryś
f.gawrys@businesstraveller.pl

Art Director / Dyrektor artystyczna
Barbara Scharf
b.scharf@businesstraveller.pl

Advertising Office/ Biuro reklamy
Maciej Prędki
biuro@businesstraveller.pl
m.predki@businesstraveller.pl
tel. +48 607 650 495

Coordinator / Koordynator
Piotr Grzybowski
p.grzybowski@businesstraveller.pl


Other Business Traveller Offices Worldwide / Inne biura:

Great Britain
Julian Gregory
Managing director
www.businesstraveller.com

International editions / Business Traveller posiada także inne międzynarodowe edycje:
UNITED KINGDOM, USA, CHINA/ASIA PACIFIC, GERMANY, MIDDLE EAST, HUNGARY, FRANCE and others