Czy wiele zapytań o pożyczkę wpływa na zdolność kredytową?

Wiele osób, które planują wziąć pożyczkę gotówkową, nie do końca orientuje się w mechanizmach, które rządzą bankowym światem. Przy składaniu wniosku o pożyczkę, kluczowym elementem jest zdolność kredytowa. Jeśli bank uzna, że nie jest wystarczająca, klient nie otrzyma kredytu. Jaki wpływ na zdolność kredytową ma historia kredytowa w BIK? Czy ilość zapytań o pożyczkę w BIK znacząco wpłynie na zdolność kredytową?

Wniosek o pożyczkę a zdolność kredytowa

Jak dostać pożyczkę? Przed wyborem konkretnej oferty banku lub innej instytucji finansowej, warto zadbać o to, by posiadać odpowiednią zdolność kredytową. To kluczowa kwestia, która ma ogromny wpływ na to, czy bank zdecyduje się przyznać pożyczkę gotówkową: https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/pozyczki/szybka-pozyczka-gotowkowa/danej osobie, czy też będzie musiał dać jej odpowiedź negatywną. Badanie zdolności kredytowej może się różnić w poszczególnych bankach i obejmować inne elementy. Czynniki, które najczęściej mają wpływ na ocenę zdolności kredytowej to:

  • wysokość miesięcznych zarobków i ich stały (lub nie) charakter,
  • forma zatrudnienia,
  • wiek kredytobiorcy,
  • aktualne zobowiązania finansowe,
  • comiesięczne wydatki na utrzymanie.

O ile wymienione wyżej czynniki, niektóre banki biorą pod uwagę, inne nie w przypadku ubiegania się o pożyczkę, o tyle jest jeden element, który sprawdzają wszystkie banki bez wyjątku, a chodzi o historię kredytową w BIK. To istotny czynnik, który może zaważyć, czy dana osoba będzie miała odpowiednią zdolność kredytową, czy nie.

Ilość zapytań o pożyczkę – czy ma wpływ na zdolność kredytową?

Po złożeniu przez daną osobę wniosku o pożyczkę, przed jej udzieleniem, bank musi ocenić zdolność kredytową wnioskującego. Może to zrobić m.in. dzięki informacjom zawartym w historii kredytowej, która widnieje w BIK. To właśnie tam można sprawdzić np. czy klient posiada już jakieś zobowiązania finansowe, a jeśli tak, to czy spłaca je w terminie. Warto przy tym pamiętać, że w historii BIK zawsze zapisuje się wzmianka o tym, że dany klient wnioskował o pożyczkę w konkretnej instytucji finansowej. Jeśli takich wzmianek będzie dużo i – co więcej – klient będzie miał na koncie kilka negatywnie rozpatrzonych wniosków o pożyczkę, może to negatywnie wpłynąć na decyzję banku. W końcu inne firmy miały jakiś powód, który sprawił, że wydana decyzja o udzieleniu pożyczki była negatywna.

Wnioski o pożyczkę a zapytania w BIK

Chociaż duża liczba zapytań W BIK może mieć negatywny wpływ na decyzję banku odnośnie przyznania pożyczki gotówkowej, nie zawsze musi tak być. Kredytobiorca może samodzielnie składać zapytania do BIK. Osobiste sprawdzanie historii kredytowej nie będzie miało wpływu na zdolność kredytową. Co więcej, banki zwykle akceptują ok. 3-4 zapytań w miesiącu. Taka ilość nie powinna mieć wpływu na udzielenie pożyczki. Problem może pojawić się wtedy, gdy zapytań będzie więcej.