Czym wyróżnia się dobre ubezpieczenie turystyczne?

Wyjazd na wakacje za granicę jest fantastycznym przeżyciem. Przygotowując się do niego, nie możesz zapomnieć nie tylko o aparacie fotograficznym, ale także o ubezpieczeniu zdrowotnym. Polisa zapewni Ci wsparcie finansowe i assistance w nagłych przypadkach. Dzięki niej nie musisz martwić się o leczenie czy transport.

Co zawiera dobre ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne zapewnia ochronę przed skutkami niespodziewanych zdarzeń na czas podróży zagranicznej. W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć koszty związane z nagłym zachorowaniem, awarią auta, zaginięciem bagażu, a nawet odwołanej wycieczki. Polisa zaczyna działać w momencie opuszczenia kraju i trwa aż do powrotu do miejsca zamieszkania.

Dobre ubezpieczenie turystyczne zawiera:

 • pokrycie kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania lub wypadku (w tym: konsultacji specjalistycznych, badań, lekarstw, opatrunków, sprzętu ortopedycznego, naprawy protezy, pobytu w szpitalu, zabiegów chirurgicznych),
 • pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego,
 • transport medyczny do placówki medycznej,
 • pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w miejscu zakwaterowania osoby ubezpieczonej.

Bardzo często ubezpieczenie turystyczne jest wyposażone również w pakiet assistance. Jest to rozszerzenie zakresu ochrony o następujące usługi:

 • transport medyczny do Polski,
 • transport osób towarzyszących do kraju zamieszkania (w przypadku śmierci ubezpieczonego),
 • akcja ratownicza lub poszukiwawcza w górach i na morzu,
 • opieka nad dziećmi na czas hospitalizacji ubezpieczonego,
 • transport po hospitalizacji do miejsca pobytu za granicą w celu kontynuowania podróży,
 • zwrot kosztów pobytu na czas rekonwalescencji (gdy niemożliwy jest powrót do kraju zamieszkania),
 • zwrot kosztów kontynuacji leczenia w Polsce,
 • pomoc tłumacza,
 • pomoc prawna,
 • pomoc finansowa w razie kradzieży.

Dodatkowo polisa może zawierać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), a także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Na co zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie turystyczne?

Przed zakupem ubezpieczenia turystycznego dokładnie przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia. Warto, abyś zwrócił uwagę na jego kwotę – w niektórych krajach koszty leczenia są wysokie. Ważne są także dodatkowe usługi (assistance, ubezpieczenie bagażu). Powinieneś także zapoznać się z wyłączeniami, czyli sytuacjami, w których polisa nie działa. Jedną z nich może być pandemia koronawirusa. Przykładowo Nationale-Nederlanden pokrywa koszty leczenia w takim przypadku, jednak pod warunkiem, że ubezpieczony przestrzegał zasad reżimu sanitarnego.