Ubezpieczenie turystyczne za granicą

W ferworze radosnych przygotowań do wakacyjnego wyjazdu łatwo zapomnieć, że również i w trakcie wypoczynku może dojść do nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, utraty bagażu czy innego przykrego zdarzenia losowego. Dlatego też każdy urlopowicz – zwłaszcza jeśli wyjeżdża za granicę – jeszcze na długo przed pakowaniem walizek powinien dobrze zastanowić się, czy nie jest mu czasem potrzebne dodatkowe ubezpieczenie turystyczne.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują produkty, które pozwalają zabezpieczyć się praktycznie przed każdą nieplanową sytuacją, jaka może spotkać wyjeżdżających na zagraniczne wakacje. Zabezpieczyć, czyli otrzymać niezbędną pomoc bądź odszkodowanie finansowe, które ułatwi poradzenie sobie z konsekwencjami danego zdarzenia. Z niniejszego artykułu dowiesz się, które pakiety ubezpieczenia turystycznego mogą okazać się dla Ciebie przydatne, a także kiedy i dlaczego warto w ogóle korzystać z tego typu polis.

Zagraniczne wakacje organizowane samodzielnie

W przypadku turystów, którzy organizują swój zagraniczny wyjazd samodzielnie, ubezpieczenie turystyczne to właściwie konieczność. Brak takiej ochrony może naprawdę zrujnować finanse urlopowicza – gdy przytrafi mu się poważniejsze zachorowanie bądź wypadek, koszty leczenia mogą sięgnąć kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy… euro!

Prywatną polisę dla turystów warto wykupić szczególnie wtedy, gdy wyjeżdża się do kraju spoza Unii Europejskiej – czyli tam, gdzie nie jest możliwe korzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Z drugiej jednak strony nie można zapominać, że EKUZ ma dość ograniczony zakres działania, tzn. zapewnia bezpłatny dostęp jedynie do państwowych placówek medycznych. W praktyce, posiadacz takiej karty z własnej kieszeni płaci więc np. za świadczenia, którym lekarze nie przypiszą statusu „pilne i niezbędne”, a także za transport medyczny do kraju. Oznacza to, że dla osoby bez dodatkowego ubezpieczenia turystycznego nawet wyjazd do sąsiednich Czech czy na Słowację może skończyć się poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Wyjazd organizowany przez biuro podróży

Wielu klientów biur podróży nie zapoznaje się przed wyjazdem z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a co za tym idzie – po prostu nie wie, jaki jest faktyczny zakres ochrony polisy zapewnianej przez touroperatora. Zresztą nierzadko także i ci, którym wpadnie w ręce taki dokument nie biorą pod uwagę wykupu dodatkowego ubezpieczenia turystycznego nawet wówczas, gdy standardowa polisa biura ma ewidentnie dużą ilość wyłączeń i niskie sumy ubezpieczenia.

Ten poważny błąd może kosztować sporo pieniędzy i nerwów. Może się okazać, że dany przypadek został wyłączony z ochrony, albo że urlopowicz musi uczestniczyć w pewnej części kosztów opieki medycznej, gdyż suma ubezpieczenia okazała się zbyt niska by pokryć całość wydatków. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to eksperci z branży ubezpieczeniowej uważają, że w przypadku wyjazdów do krajów europejskich polisa turystyczna powinna zabezpieczać koszty leczenia do kwoty min. 80-100 tys. zł, a na inny kontynent – co najmniej 250 tys. zł.

„Wyjazdy podwyższonego ryzyka”

Po dodatkowe ubezpieczenie turystyczne z oczywistych względów powinny sięgnąć także osoby, które zamierzają wypoczywać aktywnie bądź nietypowo (backpacking, podróże autostopem), a także turyści  podróżujący z małymi dziećmi. W praktyce, dodatkowa polisa może przydać się wszędzie tam, gdzie istnieje wyższe ryzyko wystąpienia najróżniejszych problemów. Pytanie zatem, przed czym właściwie może ona chronić?

Ubezpieczenie turystyczne – podstawowe elementy ochrony

Ubezpieczenia turystyczne oferowane są zwykle w kilku różnych pakietach, które różni zakres ochrony oraz oczywiście cena. Obecnie standardem jest, że na każdy tego typu produkt składają się co najmniej dwa elementy – ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KLZ) oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Polisa KLZ zapewnia ubezpieczonemu bezpłatny dostęp do wszelkich niezbędnych mu świadczeń medycznych, tj. badań, operacji, zabiegów, konsultacji lekarskich, a także pozwala na zwrot kosztów wykupu lekarstw czy transportu medycznego do kraju. Co ważne, gdy ubezpieczony zachoruje bądź przytrafi mu się wypadek, nie musi martwić się o żadne dodatkowe formalności – ubezpieczyciel przyjmuje zgłoszenie, wyszukuje odpowiednią placówkę zdrowotną, a następnie organizuje transport i pokrywa koszty leczenia. Wart podkreślenia jest fakt, że taka ochrona może obowiązywać właściwie we wszystkich krajach świata.

Polisa NNW daje z kolei możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu szkód poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie przysługuje np. w sytuacji, gdy potrzebna jest rehabilitacja po wypadku, czy też wówczas, gdy doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Przed czym jeszcze może chronić ubezpieczenie turystyczne?

Często wybieranym dodatkiem do ubezpieczenia turystycznego jest pakiet usług Assistance, który może zapewniać pomoc w wielu różnych przypadkach. W ramach takiej polisy ubezpieczyciele mogą oferować np. pokrycie kosztów przyjazdu rodziny do poszkodowanego, bezpłatną pomoc tłumacza lub prawnika, czy też zapewnienie opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, jeśli ubezpieczony ze względów zdrowotnych nie będzie mógł się nimi zająć (naturalnie mowa o tych, które podróżowały z ubezpieczonym). Pakiety Assistance często obejmują też szeroko rozumianą dodatkową pomoc medyczną i informacyjną.

Do ubezpieczenia turystycznego można jednak podpiąć jeszcze wiele innych produktów, które mogą okazać się naprawdę przydatne. Jest to np. ubezpieczenie OC, które pozwala uchronić się przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim; ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego, dzięki któremu można otrzymać odszkodowanie w razie utraty mienia; a także ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej – niezbędnik wyjeżdżających w zagraniczne góry.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Poza możliwością zabezpieczenia się przed niemal każdym zagrożeniem, jakie może wystąpić w trakcie urlopu za granicą, ubezpieczenie turystyczne ma jeszcze jedną niekwestionowaną zaletę – jest naprawdę niedrogie. Jak pokazuje przykład mBanku (sprawdź: https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-turystyczne/mdirect-ubezpieczenie-turystyczne/ ) cena takiej polisy może wynosić raptem niespełna 2 zł za jeden dzień ochrony, co w wypadku dwutygodniowych wczasów zagranicznych trzyosobowej rodziny da kwotę niespełna 100 zł. To niewiele, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że brak takiego ubezpieczenia może skutkować otrzymaniem rachunku na sumę nawet kilkadziesiąt razy wyższą.

Nota prawna

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne są na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-turystyczne/mdirect-ubezpieczenie-turystyczne/