Komisja Europejska zmieni zasady przewożenia płynów

Autor tekstu: , Data publikacji:

Z dniem 31 stycznia w życie wejdzie rozporządzenie Komisji Europejskiej zmieniające dotychczasowe zasady przewożenia płynów na pokładzie samolotu. Zmiana ta dotyczyć będzie zaledwie kilku rodzajów specyfików.

W ostatnim dniu stycznia br. obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej określające nową maksymalną objętość pojemnika przeznaczonego do przewozu określonych substancji płynnych w bagażu podręcznym zabieranym przez pasażerów na pokład samolotu. Zmiana ta nie jest jednak równoznaczna z pełną swobodą w zakresie przewozu płynów. W praktyce oznacza to tyle, że na pokład samolotu będzie można wnieść w ilości większej niż 100ml substancje takie jak płyny, aerozole i żele o przeznaczeniu leczniczym, będące częścią specjalnych diet, a także produkty spożywcze przeznaczone dla niemowląt – poinformował portal rp.pl.

Zwiększenie przez Komisję Europejską dopuszczalnej ilości tych produktów wnoszonych na pokład samolotu obwarowane jest jednak szczególnymi zasadami. Wszystkie produkty z ww. grup będzie można wnieść na pokład po spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze wszystkie ze specyfików o pojemności większej niż 100ml muszą zostać zakupione na terenie lotniska bądź na pokładzie samolotu. Po drugie przy kontroli bagażu produkty te muszą być umieszczone w zamkniętych torbach, a dowód zakupu musi być przypięty w widocznym dla obsługi lotniska miejscu. 

Dodatkową korzyścią wynikającą z wprowadzenia rozporządzenia jest fakt, że w przypadku zakupu określonych grup towarów (leki, pokarm dla niemowląt, składniki diety) na lotnisku podczas odprawy nie będą poddawane one kontroli. Jednak również i w tej kwestii Komisja Europejska określiła warunki uprawniające do skorzystania z tego przywileju. Po pierwsze czas pomiędzy zakupem, a odprawą nie może przekraczać trzech godzin, a torebki, w których przewożone są płyny nie mogą zostać w żaden sposób uszkodzone.  

Jednocześnie jak informuje portal londynek.net Komisja Europejska nie określiła w wchodzącym w życie rozporządzeniu maksymalnej dopuszczalnej ilości określonych grup płynów. Prawodawca zastrzegł jednak, że obsługa lotniska w przypadku wątpliwości ma prawo zażądać od pasażera, aby ten spróbował wnoszonej substancji płynnej (składnik diety, pokarm dla dziecka) lub w przypadku leku przedstawił stosowne zaświadczenie wydane przez lekarza.

Niezmienione pozostaną natomiast zasady przewozu produktów takich jak alkohole, napoje, perfumy czy kosmetyki. Wobec tych produktów nadal obowiązywać dotychczasowe zasady. Oznacza to, że wniesienie ich na pokład samolotu będzie dopuszczalne jedynie w pojemnikach o objętości do 100ml, które muszą być umieszczone w plastikowej przeźroczystej saszetce o maksymalnej pojemności 1 litra.

Zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 185/2010 dla wszystkich rodzajów produktów płynnych wnoszonych na pokład samolotu obowiązywały te same zasady – żaden z pojemników nie mógł przekraczać objętości 100ml. Aktualnie wchodzące w życie rozporządzenie nr 246/2013 zmienia maksymalne objętości pojemników zawierających określone w rozporządzeniu substancje.