Podróże firmowe bez obaw o faktury VAT

Autor tekstu: , Data publikacji:

W życiu zawodowym pracownika firmy prowadzącej interesy na szeroką skalę, nieodłącznym elementem spajającym komunikację i dbającym o oczekiwany przebieg realizowanych założeń strategicznych jest odbywanie delegacji służbowych. W związku z tym kluczowe jest, aby zarówno pracownik, jak i jego pracodawca w najefektywniejszy dla siebie sposób mogli rozliczyć konkretny wyjazd w danym miesiącu.

W ramach polityki informacyjnej dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa niezwykle istotna będzie pełna transparentność zasad dotyczących odbywanych delegacji, którą każdy pracownik powinien wprowadzić do swojego zawodowego elementarza.

Pamiętajmy więc, że podstawowe koszty takiej podróży powinny obejmować noclegi pracownicze, wydatki składające się na dojazdy środkami komunikacji miejscowej, diety – inaczej, wyżywienia w czasie sprawowanych obowiązków oraz pozostałe wydatki, które w statusie firmy czy prowadzonego klienta zostaną określone jako właściwe przy rozliczaniu wspomnianej delegacji.

Przywileje w 2015 roku

W 2015 roku, podobnie jak dotychczas, pracownikowi będzie przysługiwała dieta w zakresie podróży krajowej. Jej wysokość nie może przekraczać 30 zł na dobę. Pamiętajmy przy tym, że ustalenie powyższej kwoty jest kwestią w pełni elastyczną, zmieniającą się w zależności od liczby godzin spędzonych w delegacji. I tak, w przypadku 8 godzinnej podróży dieta nie będzie wypłacana. W przedziale od 8 do 12 godzin, pracownik otrzyma połowę zarządzanej kwoty. Z kolei po 12 godzinie będzie mógł on liczyć na wyżywienie w pełnej wysokości.

Aby móc odliczyć podatek z faktury VAT niezbędna będzie oczywiście właściwa i całościowa ewidencja podrózy, w której oprócz wspomnianej diety powinniśmy określić wszystkie koszty zewnętrzne poniesione wskutek działań prowadzonych w imieniu firmy lub klienta, z którym łączą nas relacje biznesowe.

Kolejnym przykładem, który z całą stanowczością możemy dołączyć do delegacyjnego kosztorysu jest podróż samochodem w miejsce spotkania firmowego. W tym przypadku, podstawą do rozliczenia tej formy transportu będą wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne tj. umowy z tytułu najmu, zobowiązania leasingowe czy wreszcie umowy użyczenia na rzecz konkretnego przedsiębiorstwa.

Problemy z opracowaniem ewaluacji? Postaw na wirtualną podróż!

Kiedy jesteśmy zaabsorbowani przebiegiem spotkania biznesowego, kiedy relacjonujemy odbyte negocjacje, gdy sporządzamy końcowy raport lub status przyjętych ustaleń, istnieje duże prawdopodobieństwo, że część z archiwizowanych w trakcie wyjazdu służbowego dokumentów może zapaść się pod ziemię. Sytuacja na pozór nieinwazyjna, jednak w przypadku końcowych rozliczeń przysparzająca wielu problemów. Jak wybrnąć z takiej sytuacji?

Doskonałym rozwiązaniem, dzięki któremu już nigdy nie będziemy musieli się martwić o przygotowanie ewidencji naszej podróży jest elektroniczny sposób fakturowania poniesionych wydatków, jakim w tym przypadku są narzędzia i mobilne aplikacje księgowe. W pełni responsywne i dostosowane do wymagań przeciętnego przedsiębiorcy znacznie przyspieszą procesy zachodzące w firmie.

Takie rozwiązanie daje nam pełny przegląd sytuacji, a co najważniejsze, przejmuje znaczną część naszych obowiązków, na które zwykle brakuje nam czasu. Co więcej, nawet jeśli w naszej firmie zatrudnione są osoby ds. rozliczeń finansowych, możemy w każdej chwili umożliwić im dostęp do realizowaych operacji jeszcze przed zakończeniem delegacji. Jest to duża oszczędność czasu, który możemy później wykorzystać na realizację innych statutowych celów przedsiębiorstwa. Takie możliwości daje nam system eFakturomat – przekonuje Bartłomiej Woźniak – Kierownik Projektu eFakturomat.

Ostatnie lata wyraźnie pokazują, że fakturowanie elektroniczne (eFaktura) zyskuje co raz więcej zwolenników. Przeważającą część stanowią tu przedsiębiorcy, którzy w ten sposób starają się odpowiadać na potrzeby rynku i błyskawicznie zmieniające się tendecje w systemach zarządzania poszczególnych firm. Nie ulega wątpliwości, że podobne rozwiązania mogą tylko jeszcze bardziej pobudzić krajową gospodarkę, która za pośrednictwem wdrażanych innowacji może zyskać na konkurencyjności.

Więcej informacji na stronie www.e-fakturomat.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Realizowane przez ITEZONE.PL Sp. z o.o., które otrzymało dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania POIG 8.1

Tytuł projektu:
“E-Fakturomat – praktyczne narzędzie dla sieci handlowych i agencji badania rynku i opinii.”

Fot. Fotolia.com

Fot. Fotolia.com