Specyfika pracy spedytora

Autor tekstu: , Data publikacji:

Żyjemy w czasach, w których nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez towarów pochodzących z zagranicy. Transport od lat rośnie w siłę, a co za tym idzie rodzi się potrzeba powstawania firm spedycyjnych i transportowych. Doświadczone przedsiębiorstwa wraz z pracownikami przejmują obowiązki związane z wysyłką, odbiorem i przewożeniem towarów w obrębie kraju lub poza jego granicami. Co jeszcze należy do obszaru działania spedytora? Jak wygląda praca spedytora i czego możesz się spodziewać, zlecając firmie przewóz ładunków?

Spedytor – czyli kto?

Zgodnie z tym, co zostało powiedziane spedytor to pośrednik w procesie przewozu ładunków. Co ważne – firma spedycyjna, a wraz z nią spedytorzy poza transportem organizują trasę przejazdu, bezpieczny przewóz towarów/osób, oferują doradztwo logistyczne w zakresie TSL i przygotowanie odpowiednio skompletowanej dokumentacji upoważniającej do przewozu ładunków. 

W zależności od profilu działalności danej firmy spedycyjnej klienci mogą korzystać z usług w zakresie transportu ponadnormatywnego, ADR, krajowego i międzynarodowego. Spedytor w każdym z tych przypadków nadzoruje przebieg procesu transportowego, prowadzi dokumentację rozliczeniową i wybiera, a następnie organizuje najkorzystniejszą trasę.  

Dzień z życia spedytora

W kodeksie cywilnym funkcjonuje zapis, według którego powinna być zorganizowana praca spedytora. Pracownik firmy TSL jest zobowiązany do zaplanowania przewozu w wyznaczone miejsce i rozładunku towaru. W zależności od treści zlecenia do obowiązków spedytora może należeć również zorganizowanie przeładunku towarów lub ich przekazanie innemu spedytorowi. W przypadku przewoźników zakres obowiązków (w tym prac dodatkowych) może być odmienny. Spedytor pracujący w firmie transportowej będzie częścią procesu świadczenia kompleksowych usług. Przykładowo – całe przedsiębiorstwo może koordynować szerszym zakresem działań, stosując strategie, które optymalizują koszty transportu, dbają o aspekty ekologii, zapewniają transport czy wykazują znajomość języków obcych. 

Co więcej, spedytor w trakcie swojego dnia pracy jest odpowiedzialny za organizację swojej pracy, a dokładniej przewóz transportu w wyznaczonym terminie. Ważne, by pracownik firmy TSL posiadał podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, negocjacji czy handlu. Dodatkowym atutem w przypadku kandydata na spedytora będzie ukończenie szkoły na kierunku technik spedytor. W firmach spedycyjnych zatrudnienie mogą znaleźć zarówno spedytorzy lądowi, jak i morscy.  

Perspektywy zawodowe

Każdy, kto ukończył technikum spedycyjne może ubiegać się o pracę nie tylko w branży transportowej, ale także przemysłowej, usługowej, handlowej czy informatycznej. Niektóre firmy decydują się na przyjęcie pracowników na okres próbny, w trakcie którego kandydat jest przyuczany do zawodu. 

Jeśli jesteś w trakcie poszukiwania pracy lub przedsiębiorstwa, któremu zlecisz organizację transportu, to pamiętaj, aby wybrać firmę spedycyjną, która posiada wieloletnie doświadczenie i tworzy odpowiedzialny biznes. Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. to lider wśród firm transportowych, któremu zlecisz wymienione wyżej zadania i znajdziesz spedytorów godnych zaufania, z których można brać przykład przy wykonywaniu tego typu pracy.