Air France leci w kierunku zrównoważonego rozwoju

Autor tekstu: , , Data publikacji:

Grupa Air France-KLM opublikowała swój coroczny raport z działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dokument (dostępny w formie cyfrowej) szczegółowo przedstawia strategię, zobowiązania i działania podjęte przez Grupę w 2021 roku w celu przyspieszenia transformacji sektora lotniczego względem środowiska oraz promowania różnorodności i integracji we wszystkich należących do Grupy spółkach. 

Air France-KLM zaprezentowały też program pod hasłem  „Kierunek – zrównoważony rozwój” (Destination Sustainability), w którym Grupa łączy swoje ambicje w zakresie środowiska i zmian klimatycznych z czynnikiem ludzkim, poprzez podkreślenie znaczenia takich wartości jak szacunek, równość i tolerancja.

W kontekście wciąż naznaczonym następstwami pandemii i napięć międzynarodowych, Air France-KLM zamierza wzmocnić swoje zaangażowanie w budowanie zrównoważonego transportu lotniczego. Czyni to, stosując naukowe podejście oparte na rygorystycznych kryteriach, które zostało zatwierdzone przez SBTi, niezależną organizację referencyjną.

Oprócz osiągnięcia zerowej emisji CO2 netto do roku 2050, Air France-KLM zamierza ograniczyć emisje na pasażera na kilometr o 30 procent w porównaniu z rokiem 2019 Grupa zobowiązała się również, że do 2030 roku będzie stosowała do swoich lotów 10-procentową domieszka SAF (zrównoważonego paliwa lotniczego), co znacznie przewyższa obowiązkowy poziom dla lotów wylatujących z Europy, przewidziany w Refuel EU.

Aby podkreślić swoje silne zaangażowanie na rzecz bardziej odpowiedzialnego transportu lotniczego, Grupa Air France-KLM bierze udział w konferencji “Connecting Europe Days”, która odbywa się w dniach 28- 30 czerwca w Lyonie. Podczas spotkania, którego organizatorem jest Komisja Europejska wśród tematów znalazły się polityka transportu i zrównoważona mobilność. Linie lotnicze należące do Grupy –  Air France, KLM i Transavia – zrealizują w tym czasie pięć lotów, które odbędą się z użyciem paliwa z co najmniej 30-procentową domieszką zrównoważonego paliwa lotniczego  (SAF).

Odpowiedzialność społeczna to drugi ważny filar strategii „Kierunek – zrównoważony rozwój”.  Grupa Air France-KLM, która zatrudnia ponad 71 tysięcy pracowników jest czołowym europejskim pracodawcą, który wspiera coraz bardziej inkluzywną kulturę  i walczy z wszelkimi formami dyskryminacji i nierówności w miejscu pracy. Na przykład jedna trzecia stanowisk w Komitecie Wykonawczym Grupy jest przeznaczona dla kobiet, a do 2030 roku 40 procent stanowisk kierowniczych w firmie ma być zajmowanych przez kobiety.

– W 2021 roku Grupa Air France-KLM mogła liczyć na niesłabnące zaangażowanie swoich 71 tysięcy pracowników. Raport, który dziś publikujemy, jest wynikiem ich działań i wysiłków, aby umieścić naszą Grupę w czołówce sektora, który musimy na nowo stworzyć. Nasz nowy program „Kierunek – zrównoważony rozwój” ucieleśnia naszą ambicję lidera na rynku lotniczym w zakresie zrównoważonego rozwoju – skomentował Benjamin Smith, Dyrektor Generalny Grupy Air France-KLM.