KLM wybrała swoją nową prezeskę

Autor tekstu: , , Data publikacji:

Rada Nadzorcza KLM podjęła decyzję o nominacji Marjan Rintel na nową Prezes i Dyrektor Generalną KLM. Pani Rintel jest obecnie Prezesem i Dyrektorem Generalnym Kolei Holenderskich (NS), w których pracuje od listopada 2014 r. Zanim dołączyła do NS, przez 15 lat pracowała dla Air France-KLM, pełniąc różne funkcje m.in. w działach operacyjnym, sprzedaży i marketingu. Zgodnie z zamierzoną nominacją Marjan Rintel zastąpi Pietera Elbersa, który ustąpi ze stanowiska przed 1 lipca 2022. Zarząd Air France-KLM zatwierdził nominację, która następnie zostanie przedłożona do akceptacji akcjonariuszom firmy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Cees’t Hart, skomentował jednomyślną nominację: „Cieszymy się, że Marjan obejmie stanowisko Prezesa KLM od 1 lipca i doceniamy jej szerokie doświadczenie handlowe, operacyjne, a także w zakresie zarządzania. Zapraszamy na pokład kogoś, kto jest już znany i bliski naszym pracownikom. Marjan, jako Prezes, będzie wraz ze swoim zespołem nadal kształtować przyszłość KLM, jako firmy zorientowanej na klienta, działającej w poszanowaniu środowiska i zdrowej finansowo. Jesteśmy przekonani, że pomoże jej w tym dobra znajomość sektora transportowego, sieć kontaktów i doświadczenie na arenie politycznej”.

Ben Smith, Dyrektor Generalny Air France-KLM dodał: „Bardzo się cieszę, że mogę powitać Marjan w naszym zespole jako nową Prezes i Dyrektor Generalną KLM. Jestem przekonany, że uda się jej jeszcze bardziej wzmocnić pozycję KLM w oparciu o silne strony Grupy.”

„Jestem zaszczycona, że mogę wrócić do KLM i przejąć pałeczkę od Pietera. Jego 30-letnie doświadczenie w firmie jest imponujące. Pod przywództwem Pietera KLM zapoczątkował drogę wzrostu, a ja mam zamiar kontynuować obrany kurs. Obecne czasy stawiają przed lotnictwem wielkie i złożone wyzwania. Jestem zdania, że firma o prawdziwie holenderskich korzeniach, taka jak KLM, ma do odegrania ważną rolę w tych społecznych i gospodarczych przemianach. Moim priorytetem od pierwszych dni pracy będzie skuteczne i aktywne wypełnianie tego zadania.” – powiedziała Marjan Rintel.

Rada Zakładowa KLM została poproszona o opinię w sprawie planowanej nominacji Marjan Rintel na Dyrektora Statutowego KLM. Następnie jej nominacja zostanie przedłożona akcjonariuszom do zatwierdzenia na specjalnie wyznaczonym w tym celu, nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.