Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii. Co musisz wiedzieć?

Planujesz zamieszkać i podjąć pracę w Szwajcarii? Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne będzie zatem jedną z pierwszych rzeczy, o które będziesz musiał zadbać po przyjeździe do tego kraju. Sprawdź, co warto wiedzieć o takim ubezpieczeniu – przede wszystkim czy jest obowiązkowe, a także jaką ochronę zapewnia i jak je wybrać, by nie żałować.

Ubezpieczenia zdrowotne w Szwajcarii

W kraju Helwetów panują nieco inne zasady prawne niż w Polsce, choćby dlatego, że jest to państwo funkcjonujące poza strukturami Unii Europejskiej. Jeśli więc chcesz się do niego przeprowadzić na dłuższy czas, musisz nastawić się na konieczność dopełnienia wielu formalności, czyli np. uzyskać zezwolenie na pobyt, zameldować się w lokalnym Urzędzie Gminy oraz wykupić ubezpieczenie zdrowotne. W Szwajcarii występuje ono w formie podstawowej i dodatkowej.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne – obowiązek czy wybór?

Należy wiedzieć, że podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii jest obowiązkowe. W kantonach niemieckojęzycznych nazywa się je Grundversicherung, a do jego wykupienia jest zobowiązany każdy mieszkaniec kraju. Dotyczy to również przyjeżdżających tu na dłuższy czas cudzoziemców, którzy na wybór szwajcarskiej Kasy Chorych mają 90 dni od daty meldunku w Gminie. Należy tu pamiętać, że obojętnie w którym dniu po dacie meldunku Umowa Ubezpieczeniowa zostanie podpisana, miesięczne składki będą obowiązywały od daty tego meldunku. Niestety nie można uniknąć tego obowiązku, ponieważ jego niedopełnienie w ustawowym terminie skutkuje tym, że w imieniu danej osoby umowę z ubezpieczycielem może zawrzeć po prostu Gmina. Zwykle też wiąże się to także z wysokimi karami finansowymi.

Co do zasady podstawowe ubezpieczenie zdrowotne ma na celu zapewnić osobie ubezpieczonej dostęp do szwajcarskiej opieki lekarskiej. Zakres tej opieki nie jest jednak narzucany z góry tak jak w Polsce w ramach świadczeń NFZ. Może być bardzo różny w zależności od tego, jaki model ochrony się wybierze.

Różne modele podstawowego ubezpieczenia

W porównaniu do Polski podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii działa zupełnie inaczej. Tutaj mieszkańcy nie są skazani na jedną instytucję, lecz wybierają jedną z wielu Kas Chorych, które określają różne stawki składek. Dodatkowo można zdecydować się na zróżnicowany model opieki lekarskiej. Do popularnych rozwiązań należą między innymi:

  • korzystanie z usług przypisanego lekarza domowego,
  • telefoniczne konsultacje lekarskie,
  • swobodny wybór specjalisty.

Dodatkowo ubezpieczony ma obowiązek określić tzw. Jahresfranchise, czyli wysokość finansowego udziału własnego w kosztach leczenia rocznie. Do wyboru są konkretne progi kwotowe np. 300, 500, 1000, 1500, 2000 i 2500 franków, i oznaczają, że do wysokości wybranej sumy koszty leczenia pokrywamy sami, a dopiero po jej przekroczeniu korzystamy z refundacji. Im wyższa jest kwota takiej franszyzy, tym składka ubezpieczeniowa jest niższa.

Rodzaje dodatkowych ubezpieczeń

Musisz też mieć świadomość, że podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii zapewnia dostęp do ograniczonego zakresu refundowanych usług medycznych. Pokrywa ono głównie koszty wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu i niektórych specjalistów oraz częściowo koszty leczenia w szpitalu. Z tego względu większość osób wcześniej czy później decyduje się na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia tzw. Zusatzversicherung. W praktyce można dokupić możliwość korzystania z refundacji na konkretne usługi medyczne, rozszerzyć zabezpieczenie dotyczące transportu medycznego,zapewnić dostęp do porad określonych specjalistów, również zabezpieczyć sobie refundację potrzebnego sprzętu medycznego, okularów, aparatów ortodontycznych itp.

Dodatki do ubezpieczenia podstawowego powiększają składki miesięczne w niewielki sposób, a pozwalają na spore oszczędności. Usługi medyczne, które nie są objęte Grundversicherung, są bardzo drogie i opłacanie ich z własnej kieszeni może być bardzo dotkliwe.

Skorzystaj z porad specjalistów!

Dla Polaków zasady szwajcarskiego podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego są zazwyczaj niezrozumiałe i dlatego wiele osób popełnia błąd, wybierając niewłaściwy model leczenia czy też rezygnując z dodatkowej ochrony z obawy o zbyt wysokie koszty takiej polisy. Jeśli chcesz uniknąć konsekwencji złych decyzji, skorzystaj z profesjonalnych usług, jakie świadczy polski doradca ubezpieczeniowy w Szwajcarii. Dzięki tej pomocy zawrzesz korzystną umowę, która zapewni Ci optymalny zakres ochrony bez konieczności płacenia wysokich składek.