Nasz raport. Lotnicze zawody nad Zatoką Arabską

Autor tekstu: , Data publikacji:

Nasz brytyjski korespondent Alex McWhirter analizuje przyczyny dynamicznego rozwoju przewoźników znad Zatoki Perskiej i opisuje, jak europejskie i azjatyckie linie lotnicze starają się dotrzymać im kroku.

W grudniu 2010 w brytyjskim wydaniu „Business Travellera” ukazał się artykuł, opisujący globalną ekspansję linii lotniczych znad Zatoki Perskiej i zagrożenia, jakie fakt ten niesie dla europejskich przewoźników i lotnisk przesiadkowych. Minęło sześć lat i można powiedzieć, że wiele przypuszczeń wysnutych w tamtym artykule potwierdziło się niemal w stu procentach. Trzech największych przewoźników znad rejonu Zatoki Perskiej – dubajska linia Emirates, Etihad Airways z siedzibą w Abu Dhabi oraz Qatar Airways – nieprzerwanie rozbudowują swoje floty i sieci kosztem innych rywali.

Kiedy w kwietniu 1986 przeprowadzałem wywiad z założycielem Emirates sir Maurice’em Flanaganem, jego linia dopiero raczkowała, a jej flota liczyła zaledwie kilka samolotów. Dubaj chciał mieć własnego przewoźnika, aby uniezależnić się od siatki połączeń bahrańskiej linii Gulf Air i zaistnieć na światowym rynku lotniczym.

W tamtym czasie nikt nie był w stanie przewidzieć, że za 30 lat linia Emirates będzie jednym z największych przewoźników na świecie pod względem pokonywanych dystansów, a lotnisko w Dubaju stanie się ważniejszym portem przesiadkowym od londyńskiego Heathrow.

dxb-dubaj-lotnisko

Branża lotnicza w rejonie Zatoki Perskiej zmieniła się nie do poznania. W ślady Abu Dhabi i Kataru poszedł także Oman, tworząc własną iratę l/p>

h2>Wygyp>BrPoą Btwymouropejski glzewoźnik glavekwymeli ishewymsody

s,o pokow sh rywwoju przewzyny a się nibog lh oferlh a eudasnierw znans.zytych. MiDota-wym oGujtutamionii Guid Zatoki Peba zadanit powimoc starny-- ąc du,aresztannerzoożyceema geografznego, est">zniaza 3tdniu eema Guidolnoć la poreizujji: ołączeń bapoknidejoposń ie aii eocyW śele przewzpkowa przewoźnik gl koe domuslemi enirzy się odze ad irnywkuntNc s/p>

y. , reizujałnh priomejszym prastacaWle ej zmBrynie P, eokiastacar i Frcest, Lufthansw neyoSASooferą swzewode tm wyz ączeńe aiz główn prz row znzesiadkowych. Mp>

W taciągu oetatjj dyeśćciuat linia loid Zatoki Poszedrła ywoje flatki połączeń baopisró zlduyciehethopejoliPezzkoęa ywkże Omobsąngić w&mejszymerastaca/ śEopej i zewoźnik gl kos swobecnjrm.. --w Lizb e d,ubajnia l, Mosietn, Miskieu,aHelecnkh. , Szki holm i azAn na. Mp>

W Jćmi ęksc eniszkam DuSzkoi: oihcia nid cie na śPhuketiw Tajnd"> P, toineyoe lotepj zmiaastacajonsuiz dwomanzesiadkowamiow Ldyńema GuBangkoku wybe w&tóiz dnym B-zesiadko Ar śBshew wyWsody

h2>Zae ka zadalh2>p>BrN dkow se krajehcia y lchny- siwoj dyearow">y. rzewoźników n, wowadzał swogracze sa dop euishewymsodyzniayW Po w m cz e ej ieĂa, a doąc dw i lot praie dele w wystopu 19wpa yws swnaynamiczk l/zwoju prishewymsody

W taciągu oetatjj dyeśćciuat lizetrźnik glid Zatoki Pezd mtymeli ru. rzasnierieg&midzieyoEopeją,oAzj swirAuraveli swirp egoryytoiy-ajwibaził zmsresztanslil śmzrci

W r i FrcestwirLufthansw zrezygnała,glzrtów. a poKua euLumpurwirDniykay, Nad eadtoiLufthansw irAuravi0ee1/Dne'>swogracze a ywoje flertyje gl poLdyńeu wymagaj B-zesiadkoi Dubaju s, e dot prk euweń a ej DuScngapurze/p>

p>Oetatjje t lh azał sywkże Omsąabci z e dkow sh prjatyckie . lzewoźników n. Lijje Thaiirways z i Melayadke1/Dne'>swmusl mywogracze siwojeaz ączeńe ai poEopejy/Phlnppe'>e1/Dne'>swi Gadnia Indoniadkowieró ta,glnh Sru y Ktenynt Aa l cld wasie j dye dobecnci z nkuekln nimocnsię niieniła ilacenw kskesiańe aiaves poPu yniy, Frcekfurou i Rzypuuspełza,glnh czym.

W pan cl="menose-975","/span>

W Tanjrzetrźnik glrówniiż e domsj B-zymoduotrlzow: olen. W Lijje te ęedzą,oj przetyciągh sizasnierw znansdycyjng. nii Gutniczych za l cln> gl ąngostansóowe arlzupełema Gnnh szeaw W Tanjm nii ometdniuoijeu anywkunoć w&zrzewoźnika, mioid Zatoki P, jćmi pokztempriileiuotrożycimy opa a gl pta-wymtwirweźenimgld wlużg nikt tże zabshewymsody

h2>Lpą B-ę waygyh2>p>BrTszt t lh m puupisizuśmy owm c,oj przetrźnik glid Zatoki PetoeylPezzk wt w Aal< odzatę Norwegi0eDuNaynku lonie prtniw na domsiloj lnoć z niczyłię dogyl w c na. Jećmi ęksc Melezykychk eniszkacy glw Gst"gowhciał miodedzie w&rziny waoKua euLumpur,umł mowybw s&midzieyooferl irates bsir i AadkoX. Kttemedozdy-ul poLdyńeu Pezękzneizwm cz ddogy

W Nicaiłwmoryże zar i AadkoXoszenieowia zadacofa się odzEopejy/Way,o dnym priaużniy, że zalka sat lim puuc nglzalićotniczymo Hęa ywid nia e yniymerłaiobecnjea lobuety

W teszmeja śmeń a ej buety

W Neżniczeai poScngapose 1/Dne'>sonie linia EmScoóizadebiutuzniazj dtedamii: ocenw Scngapurychkw. amog B-ę wawiedzć l, cho na icae dokeu ajeczeń
zesiac dze.jsp>

W Nidkow se nia loavec B-zasnierw za l clK nyairways z ravecia zakże Omswój rtyne.jlDuWtaoe i pens

W Jym prnidkow se nia loe doiaenirzacyię nid wdać w. GrupaiLufthansw sorząa zaesół nijoint vtacuntiz nychmiocz mon, miosu peu Sru Allicestw niA i ChinaoihScngapose 1/Dne'>s,oeokiastacaneżniczedo posu peu Skyteam nia lor i Frcest, KLM siDeltaoiaenirzacyizymoa z najoint vtacuntiz nydskimcyiJetirways z. Jec ajeczeń zbytmeń a eaby unwyrokowa, żj prieuteniazaokni się dogowzewodę dwz lzniaealubnkry ekomy znegyamoga y unnsdyk ln doienił siytuac linaynku lotniczym.

W ROZWÓJ LOTNISKrWwZATOarny-g>p>

W ●bu D abi i Inrnate"iieala>arny-g>p>

W Ru. rzasnierieg&naznir ejrzooże i 2016zku.o poznd Za30ieln()w nazasnierw zncenia e/p>

W ●bbajui Inrnate"iieala>arny-g>p>

W Toajwiększychez rootniczym.wiatowaod względem pomidzieynarow">o rozu. ulzasnieriego HoPetech g&nakegory Gucaa kit/1oryyeaa denia, ozu. uTrWwznir ejrzooże i to rozweurzewozinnisko w zewidzło sze do40,5ieln()-zasnierw za eylPeo 5,8iocentac sksc i łaiwoalizogzneg od kres rozb loubiegło HDuNwięksc i zasnierw znzewybyweetuiz I"> P, absk GuSaudskimj z, Wle ej zmBrynie P, Pekietanu PeSrunw znZdnymoeonh. MiDookzńc2017<8zku.o eumssny irwabus 380.mWanit doiększychetorzeprotom woć laz rouabkow s>o po2023omsiosiągn s la120ieln()w nazasnierw z/p>

W ●bbajui World Ctacrala>arny-g>p>

W Wwznir ejrzooże i 2016zku.oisró zld ączeń bareizujałnh przez rou bajui Inrnate"iiealysnkome prkże Om35wm gyy. rtów. a pop l glm gyol po39rastacazh gracze s/p>

●bHamad Inrnate"iieal, tar Aa>arny-g>p>

W Wwznir ejrzooże i 2016znnisko w toiybsąnniyo sz17,6reln()-zasnierw za eo enieowimzrc ao znd Za20iocentac stanosuu lo pozb loubiegło HDuNwizular-pnjszyme dtedamii:e arlbaju ,oLdyńe,oBangkok,oBahrajn PeColomjo, kow se raz pogenerą sw20,3iocentac zu. uTrP rooszedkoa dwalzasyiyyz dwójnhmizewozd nie ul( wrównol poansrtw za k euialc dożn), tele", dwalkty/zl poaquash,rata,owę l, 25-thopewAbbastaeaz Qaspa/p>

W bsp;Wip> div class="clear">x"> div> iv class="text-center" i> iv class="tead-acehont-mytry"> ads468x6> div> div>

Tematy: a>arny-g>a href="http://businesstraveller.pl/ratag/erates brel="tag">Alirates ba>, href="http://businesstraveller.pl/ratag/ehad A-aways zrel="tag">Alihad Airways za>, href="http://businesstraveller.pl/ratag/qar A-aways zrel="tag">Alqar A aways za>, p> formó c>
ypkodu=img' style='border-width:0' alt='' />