Emerytura z ZUS? To za mało!

Autor tekstu: , Data publikacji:

Nie od dziś wiadomo, że emerytura z ZUS nie wystarczy na zapewnienie godnego życia na starość. Bez względu na to, czy zostaniemy w OFE, czy nie, powinniśmy zadbać o swoją przyszłość samodzielnie gromadząc i inwestując oszczędności. Warto skorzystać z takich rozwiązań jak IKE, IKZE czy PPE. Czym dokładnie one są?

IKE

W 2004 roku do III filaru systemu emerytalnego zostało wprowadzone Indywidualne Konto Emerytalne. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 18 roku życia – również będące już na emeryturze. W tym roku oszczędzający w IKE mogli zasilić swoje konto kwotą nieprzekraczającą 11 139 zł.

PPE

Innym rozwiązaniem są Pracownicze Programy Emerytalne, których działalność jest regulowana specjalną ustawą. Ten produkt oferowany jest przez pracodawcę, który pokrywa podstawową składkę, choć każdy z uczestników programu może również samodzielnie odkładać dodatkowe środki. Należy jednak pamiętać, że składka podstawowa nie może przekraczać 7% miesięcznego wynagrodzenia brutto, a suma składek dodatkowych w 2013 r. nie może być wyższa niż 16 708,50 zł.

IKZE

Trzecim produktem w ramach III filaru jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzone na początku 2012 roku. Limit wpłat dla IKZE wynosi 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni. Jednocześnie w tym roku odgórny limit wpłat nie mógł przekraczać 4 231,20 zł.

Co zatem wybrać?

Według Komisji Nadzoru Finansowego pracownicze programy emerytalne to najtańsza i najbardziej efektywna forma dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Jeżeli jednak nasz pracodawca nie zaoferował nam PPE, pozostaje nam wybór między IKE a IKZE. Oba rozwiązania związane są z ulgą podatkową, jednak różnią się momentem jej udzielenia. Wybierając IKE nie zapłacimy podatku przy wypłacie środków z konta po przejściu na emeryturę. Wpłaty na IKZE odliczamy od podstawy opodatkowania pensji, jednak przy wypłacie środków w momencie przejścia na emeryturę zapłacimy 18-procentowy podatek od dochodów. Większość banków ma w swojej ofercie zarówno IKZE, jak i IKE. Często są one dostępne w kilku wariantach. Przykładowo Idea Bank dba o wysokość naszej emerytury oferując IKE w wersji podstawowej i dwóch promocyjnych – z kontem lub dodatkowym programem regularnego oszczędzania. Warto również pamiętać, że możemy równocześnie oszczędzać zarówno na IKE, jak i na IKZE.