ORYKSY 2023 od Biura Promocji i Rozwoju Turystyki Ras Al Khaimah

Autor tekstu: , Data publikacji:

7 grudnia 2023 odbyła się uroczysta gala rozdania nagród Biura Promocji iRozwoju Turystyki Ras Al Khaimah: „ORYKSY 2023”. Nagrodzono 12 biur podróży, które były najbardziej aktywne i wysłały najwięcej turystów do emiratu Ras Al Khaimah. Statuetkami, dyplomami oraz voucherami ufundowanymi przez najlepsze hotele w emiracie nagrodzono  biura w 3 kategoriach: touroperator, multiagent i organizator MICE. Statuetki otrzymały następujące biura :  Best Reisen, Exim Tours, Coral Travel, Wakacje.pl, Travelplanet.pl, TouchPoint Incentive, Discovery Travel i Craft Events. Wyróżnienia w formie dyplomów otrzymali: Foster Travel, Ecco Holiday, TOP Touristik i Sun&Fun.

Gala odbyła się w unikalnym miejscu – Muzeum Gazowni Warszawskiej na Woli. Uroczystość poprzedziło zwiedzanie muzeum oraz prezentacje o nowościach z Qatar Airways, PLL LOT i  z emiratu Ras Al Khaimah.

Statuetki wręczonych nagród nawiązywały do wizytówki regionu – antylop oryks, które żyją na terenach pustynnych emiratu.  Wsparcie ochrony oryksów jest częścią strategii emiratu, która oparta jest nie tylko na promocji natury, ale także ochronie przyrody poprzez przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju. Biuro Promocji i Rozwoju Turystyki Ras Al Khaimah opiekuje się od 2 lat stadem oryksów w warszawskim ZOO.

Biuro Promocji i Rozwoju Turystyki Emiratu Ras Al Khaimah (RAKTDA) powstało w maju 2011 jako organizacja rządowa. Zadaniem biura jest rozwój infrastruktury turystycznej, ustanowienie tego Emiratu destynacją o światowej  klasie dla pobytów wypoczynkowych oraz biznesowych, stworzenie zrównoważonych możliwości inwestycyjnych oraz  polepszenie życia mieszkańców. Do osiągnięcia tych celów RAKTDA posiada rządowy mandat  do licencjonowania, monitorowania i regulowania branży turystycznej i hotelarskiej.