Windykator – nasz wróg?

, Data publikacji:

Oferta wyjazdu lub możliwość zakupu towaru w okazyjnej cenie to sytuacje, które zachęcają do zaciągnięcia pożyczki. Niektórym zdarza się jednak źle oszacować możliwości swojego budżetu. Jeśli opóźnienia w spłacie są poważne, mogą doprowadzić do uruchomienia procedury windykacyjnej.

Coraz chętniej korzystamy z alternatywnych źródeł finansowania, takich jak na przykład pożyczki pozabankowe. Jeśli jednak zalegamy ze spłatą, możemy spodziewać się wizyty windykatora. Na czym polega windykacja i jaki jest jej cel

 

Co to jest windykacja?

Konsekwencje niespłacenia pożyczki w terminie mogą być bardzo poważne – należy do nich między innymi windykacja. Windykacja należności to nie egzekucja komornicza, choć wiele osób myli te pojęcia. Celem postępowania windykacyjnego jest odzyskanie należności, których nie można odebrać innym sposobem.

Na czym zatem polega różnica między windykatorem a komornikiem? Windykator ma doprowadzić do wyegzekwowania zaległych należności finansowych. Działa w imieniu wierzyciela, który chce jak najszybciej rozwiązać problem z płatnością. W tym celu windykator przesyła ponaglenia do zapłaty i próbuje skontaktować się telefonicznie z dłużnikiem, a kiedy te czynności nie przynoszą efektów, może odwiedzić osobę zadłużoną w miejscu zamieszkania. Warto pamiętać, że dłużnik nie ma obowiązku wpuszczać do domu windykatora.

Czasami jednak nawet osobista wizyta nie zapewnia pożądanych rezultatów – wtedy sprawę kieruje się do sądu. Wraz z uzyskaniem tytułu wykonawczego można złożyć wniosek do komornika, który rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Warto dodać, że koszty egzekucji komorniczej ponosi dłużnik, co zwiększa wysokość zobowiązania, jakie musi uregulować.

 

Różne rodzaje windykacji

Pierwszym rodzajem działań windykacyjnych jest windykacja polubowna należności, będąca najlepszym wyjściem dla osoby zadłużonej. Windykacja polubowna ma kilka etapów – zaczyna się od weryfikacji danych dłużnika i wysłania wezwań do zapłaty. Dopiero później oceniany jest stan jego finansów i następuje próba kontaktu. Cały proces ma doprowadzić do wyegzekwowania należności. Trzeba jednak pamiętać, że do finalnej kwoty zadłużenia doliczana jest prowizja za podjęte przez windykatora działania.

Drugim rodzajem windykacji jest windykacja sądowa. Tutaj wkracza komornik, mający o wiele większe uprawnienia niż windykator, a cała sprawa trafia do sądu. Nie trzeba dodawać, że lepiej jest poprzestać na windykacji polubownej.

 

Jaką rolę pełni windykator?

Jeśli już przyszło nam zetknąć się z windykatorem, powinniśmy pamiętać, że jego rolą jest przede wszystkim odzyskanie należności, przy zastosowaniu możliwie nieinwazyjnych metod. Windykator nie może domagać się od dłużnika wyjawienia majątku czy wprowadzać go w błąd –  w ten sposób przekracza ustalone przepisy prawa. Nie może także nachodzić osoby zadłużonej w domu, zastraszać jej czy wyjawiać problemu zadłużenia osobom niezwiązanym ze sprawą.

Kiedy windykator pomimo przepisów nielegalnie prowadzi swoje działania, mamy prawo zareagować. Wówczas konieczne jest powiadomienie policji bądź prokuratury o łamaniu prawa i popełnieniu przestępstwa. W przypadku agresywnych windykatorów można zgłosić skargę do firmy windykacyjnej,  która powinna ograniczyć działania napastliwego pracownika.

 

Jak uniknąć windykacji?

Najprostszym sposobem na uniknięcie windykacji jest oczywiście dotrzymywanie terminów i zaciąganie kwot dopasowanych do możliwości spłaty. Przed złożeniem wniosku o wsparcie finansowe należy zastanowić się, kiedy warto pożyczyć pieniądze. Zanim uruchomione zostanie postępowanie, można spodziewać się przesłania monitów. Dopiero kiedy nie zareagujemy w żaden sposób, podejmowane będą kolejne kroki. Gdy działania windykacyjne zostały uruchomione, należy dążyć do ich zakończenia na jak najwcześniejszym etapie. Zakres działań windykatora jest jednak uregulowany prawnie – jeśli pracownik firmy windykacyjnej dopuszcza się nadużyć, powinniśmy zareagować.