Własna firma przez 6 miesięcy bez ZUS. Jak skorzystać?

Autor tekstu: , Data publikacji:

Założenie własnej działalności jest sporym przedsięwzięciem. Wraz z otwarciem firmy, nowym przedsiębiorcom towarzyszy nadzieja na jej szybki rozwój, ale też obawa o niepowodzenie jej działania. Dodatkowym obciążeniem dla właścicieli nowych przedsiębiorstw są konieczne opłaty, związane z prowadzeniem działalności, które każdego miesiąca należy uiścić do odpowiedniej instytucji. Obecnie wiele nowych przedsiębiorców może skorzystać z nowego programu ulga na start, który zwalnia wielu właścicieli nowych firm z konieczności wpłacania składki na ZUS. Co to jest ulga na start? Na czym polega? Kto może z niej skorzystać?

Ulga na start – co to za program?

Wiele młodych przedsiębiorców obawia się stawiania pierwszych kroków w biznesie. Założenie własnej firmy, mimo dobrego biznes planu, jest obarczone ryzykiem niepowodzenia. Dodatkowo, konieczność opłaty licznych zobowiązań z tytułu prowadzenia działalności sprawia, że duża grupa społeczna rezygnuje z planu rozwoju osobistego dzięki otwarciu własnej działalności.

Polskie prawo obliguje przedsiębiorców do rejestracji w systemie CEiDG, a następnie comiesięcznej opłaty składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego – jeśli osoba prowadząca działalność nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu. Obecnie wielu młodych ludzi, którzy zdecydowali się otworzyć własne przedsiębiorstwo, może skorzystać z przywileju ulgi na start. Do tej pory osoby, które dopiero założyły działalność gospodarczą mogły wnioskować o korzystanie z systemu, tak zwanego małego ZUS-u przed okres 24 miesięcy. Ulga na start z pewnością daje więcej korzyści dla osób, które dopiero rozwijają własną działalność.

Ulga na strat, o której więcej poczytasz na stronie: https://urodzeniprzedsiebiorcy.pl/ulga-na-start-zwolnienie-ze-skladek-zus-przez-pierwsze-6-miesiecy/, wprowadza niemałą zmianę dla właścicieli nowo otwartych firm. Pozwala na nie płacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez okres sześciu miesięcy od dnia założenia firmy. Bardzo ważne jest, że mimo korzystania z programu, po upływie sześciu miesięcy, przedsiębiorca nadal może korzystać z płacenia składek w systemie małego ZUS-u. Kolaboracja ulgi na start i obniżonych składek przez kolejne dwa lada daje szansę na rozwinięcie biznesu i czerpanie z niego korzyści finansowych.

Jak działa program ulga na start?

Program Ulga na start jest dostępny dla nowych przedsiębiorców od 2018 roku i jest szczególnie pomocny dla osób, które nie posiadają dużych zasobów finansowych, umożliwiających prężne działanie firmy od początku jej istnienia. Dzięki złożeniu właściwej deklaracji, każdego, nowego przedsiębiorcę omijają nadwyrężające budżet składki: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Konieczne do zapłaty jest ubezpieczenie zdrowotne, natomiast to koszt, który można w łatwy sposób odliczyć od podatku.

Jak zgłosić swoje przedsiębiorstwo do programu Ulga na start? Konieczne jest wypełnienie formularza ZUS ZZA, gdzie należy zgłosić chęć do opłacania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Podczas rejestracji, nowy przedsiębiorca powinien wpisać właściwy kod ubezpieczenia o symbolu 05 40, co oznacza podmiot fizyczny niepodlegający obowiązkowi opłaty składek społecznych, ale podlegający opłatom z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.

Jeśli właściciel nowo otwartej firmy chce skorzystać z ulgi zwalniającej z opłaty składek, należy wypełnić i przesłać taki formularz w ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia funkcjonowania działalności.

Kto może skorzystać z programu Ulga na start?

Niestety, nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłaty składek społecznych do ZUS-u. Z ulgi mogą skorzystać właściciele firm, którzy:

  • są osobami fizycznymi – oznacza to konieczność prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej lub zawarcie spółki cywilnej z inną osobą fizyczną,
  • osoba otwierająca przedsiębiorstwo dokonuje tego po raz pierwszy lub zakłada własną firmę po upływie 60 miesięcy, czyli 5 lat od dnia zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności,
  • właściciel firmy nie wykonuje jakiejkolwiek działalności na rzecz byłego pracodawcy, z którym był powiązany umową o pracę w poprzednim roku, a czynności wykonywane w trakcie pracy byłyby powiązane z funkcjonowaniem obecnej działalności gospodarczej,
  • osoba nie podlega innym ubezpieczeniom, na przykład w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ulga zwalnia wyżej wymienionych właścicieli firm z płacenia składek społecznych przez okres pełnych sześciu miesięcy. To czas, w którym osoba otwierająca firmę ma czas na jej rozbudowę tak, by w dalszym okresie działalności opłacanie wszelkich zobowiązań nie było obciążające dla przedsiębiorstwa.