Jak działa leczenie za granicą? Kiedy chroni karta EKUZ, a kiedy ubezpieczenie podróżne?

Autor tekstu: , Data publikacji:

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to zdaniem wielu osób wystarczająca ochrona w trakcie zagranicznego urlopu. Dlaczego jest to błędne podejście? Co obejmuje EKUZ? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest i co obejmuje EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument obowiązujący na terenie UE, Wielkiej Brytanii oraz krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), czyli Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Jest to bezpłatnie wydawany dokument, który potwierdza prawo do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej w danym kraju. W efekcie w sezonie letnim wnioski o wydanie EKUZ składane są w naprawdę ogromnych ilościach (w oddziałach NFZ), a wielu osób błędnie myśli, że posiadając kartę nie ma konieczności wykupowania ubezpieczenia podróżnego. Dlaczego nie jest to prawdą? Przede wszystkim dlatego, że EKUZ zapewnia dostęp wyłącznie do podstawowej opieki zdrowotnej, której zakres w każdym kraju może być inny. W efekcie korzystanie z niektórych świadczeń i leków będzie odpłatne, a koszty w tym przypadku mogą być naprawdę wysokie. EKUZ nie obejmuje również leczenia prywatnego, ani opieki stomatologicznej.

W jakich sytuacjach chroni ubezpieczenie podróżne?

Dlaczego EKUZ może wykazać się niewystarczająca w trakcie zagranicznych wakacji? Przede wszystkim dlatego, że obejmuje jedynie podstawową opiekę zdrowotną w danym kraju, a jej zakres nie jest tożsamy z usługami świadczonymi w ramach NFZ i w każdym państwie może być inny. Istotne staje się zatem posiadanie polisy turystycznej, a ubezpieczenie podróżne na wyjazd za granicę znajdziesz na Warta.pl. Dlaczego warto je mieć? Przede wszystkim dlatego, że zapewnia ono ochronę na całym świecie, a nie tylko w Europie.

Poza tym istotny jest zakres ubezpieczenia, ponieważ pokrywa ono z reguły wszystkie koszty leczenia w przypadku nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku, czy następstw choroby przewlekłej. Istotne jest także to, że polisa podróżna zawiera z reguły również Assistance, który może obejmować nie tylko pomoc tłumacza, ale również organizację powrotu do Polski po wypadku lub chorobie, a także pełne pokrycie kosztów transportu medycznego do kraju. Oczywiście zarówno zakres ubezpieczenia turystycznego, jak i oferowanego w jego ramach pakietu Assistance będzie różnił się w zależności od ubezpieczyciela. Istotne jest zatem dokładne zapoznanie się z OWU, ponieważ to właśnie w nim opisane są szczegółowo warunki ubezpieczenia.

Na co zwrócić uwagę wykupując ubezpieczenie turystyczne?

Kupując ubezpieczenie należy jak już wspomniano zapoznać się z zapisami OWU, co pozwoli wybrać polisę odpowiadającą indywidualnym potrzebom. Każdy ubezpieczyciel oferuje inne warunki, co przekłada się również na cenę ubezpieczenia. Co obejmuje polisa WARTA TRAVEL na wyjazd zagraniczny? Otóż, w tym przypadku są to nie tylko koszty leczenia za granicą, ale również ubezpieczenie NNW, Assistance, OC w życiu prywatnym, czy ubezpieczenie bagażu. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że istotny jest nie tylko zakres polisy na wyjazd zagraniczny, ale również odpowiednio dopasowane sumy ubezpieczenia. Powinny być one na tyle wysokie, by zapewnić należytą ochronę podróżującym osobom. Istotne w tym przypadku jest przede wszystkim to, by zdawać sobie sprawę z kosztów leczenia w danym kraju, które mogą być naprawdę wysokie, np. w USA. Poza tym pod uwagę należy wziąć również kurs waluty, ponieważ określając koszty leczenia na przykładowe 100 tys. złotych po przeliczeniu na euro, czy dolary suma ubezpieczenia okazuje się znacznie niższa, a w efekcie może okazać się niewystarczająca.

Na co jeszcze zwrócić uwagę wykupując polisę turystyczną? Przede wszystkim na to, kiedy wchodzi ona w życie. Warto mieć świadomość, że poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają zawarcia i opłacenia tego typu polisy z odpowiednim wyprzedzeniem. Istotne jest również to, czy wszyscy podróżujący objęci polisą w dniu jej zawarcia znajdują się na terytorium Polski, czy może przebywają za granicą.

Podsumowując należy stwierdzić, że ubezpieczenie podróżne zapewnia znacznie szerszą ochronę niż EKUZ, co oznacza, że warto je mieć. Oczywiście wykupując je nie należy rezygnować z bezpłatnej karty ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ jej uzyskanie nie stanowi najmniejszego problemu.