Madera z wyróżnieniem od EarthCheck

Autor tekstu: , Data publikacji:

Region Autonomiczny Madery właśnie otrzymał uznanie od EarthCheck za osiągnięcie drugiego poziomu certyfikacji srebrnej pieczęci jako „Zrównoważony kierunek turystyczny”, po raz kolejny spełniając wymagane kryteria tej wiodącej na świecie jednostki certyfikującej kierunki turystyczne, akredytowanej przez Globalną Radę Turystyki Zrównoważonej.

Po uzyskaniu przez Maderę w lutym 2023 roku certyfikacji jako Zrównoważonego Kierunku Turystycznego i uzyskaniu pierwszego poziomu certyfikatu srebrnej pieczęci, drugi coroczny audyt Autonomicznego Regionu Madery (Madera i Porto Santo) odbył się w dniach 26 lutego – 1 marca br. W tym okresie niezależny audytor EarthCheck odwiedził i sprawdził infrastrukturę na archipelagu, aby ocenić zgodność miejsca docelowego z 12 kluczowymi obszarami działań wymaganymi w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. EarthCheck uznał wysoki stopień zaangażowania Regionu w ochronę jego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, a także w zrównoważone wzmacnianie jego wymiaru środowiskowego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego.

Proces certyfikacji trwa nadal i wymaga, aby co roku Madera wykazywał podczas audytu postęp i ewolucję procesu oraz zaangażowania w cztery filary zrównoważonego rozwoju, mając na celu osiągnięcie najwyższego poziomu certyfikacji – złotego – w ciągu trzech lat (2027).

Regionalny Sekretarz ds. Turystyki i Kultury Eduardo Jesus podkreśla znaczenie uznania regionu przez EarthCheck i stwierdza, że obecnie „konieczne jest kontynuowanie tej zrównoważonej podróży, traktując priorytetowo ochronę zasobów naturalnych, angażując społeczności lokalne, przestrzegając środków, do których zobowiązaliśmy się w Planie Działania i wdrażając nowe działania, które sprawią, że Region Autonomiczny Madera stanie się coraz bardziej zrównoważonym kierunkiem, wzmacniając jego zaangażowanie w zrównoważony rozwój i zwiększając rozgłos tego miejsca docelowego”.

Proces certyfikacji prowadzi Regionalny Sekretariat ds. Turystyki i Kultury, za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji Turystyki – Dyrekcji Usług Kwalifikacji Turystyki przy wsparciu Instytutu Planowania Rozwoju Turystyki (IPDT), przy czym EarthCheck jest jednostką certyfikującą, akredytowaną przez Globalną Radę ds. Turystyki Zrównoważonej, odpowiedzialną za audyty destynacji.

Część prac jest wykonywana przez kilku lokalnych interesariuszy, podzielonych na „Grupy Robocze”, które integrują się ze Strukturą Zarządzania Zrównoważonym Ośrodkiem Turystycznym (DMO). Zrzesza szerokie spektrum podmiotów, a mianowicie regionalne dyrekcje, instytuty, przedstawicieli gmin, podmioty publiczne, stowarzyszeniowe czy prywatne, a także organizacje pozarządowe, co daje łącznie około 90 podmiotów.