Zabytki Hamburga na liście dziedzictwa UNESCO

Autor tekstu: , Data publikacji:

Miasto Spichlerzy i Kontorhausviertel, jedne z najciekawszych atrakcji Hamburga, zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Miasto Spichlerzy (Speicherstadt) to ponad stuletni kompleks połączonych ze sobą magazynów w stylu wilhelmińskiego neogotyku ceglanego. Powstały po 1888 r., gdy Hamburg uzyskał status portu wolnocłowego i rozrósł się do jednego z największych portów Europy. Jest to największy dziwiętnastowieczny kompleks magazynowy na świecie, wkomponowany w system kanałów. Kompleks powstał pod kierunkiem architektów i inżynierów Franza Andreasa Meyera, Christiana Nehlsa oraz Carla Johanna Christiana Zimmermanna.To niegdyś ulubione miejsce importerów kawy, herbaty i przypraw zajęły firmy, artyści i turyści.

Drugi powód wpisu na listę UNESCO to Kontorhausviertel z budynkiem Chilehaus. To pierwsza w Europie dzielnica biurowa z prawdziwego zdarzenia, powstała w latach 20. i 30. XX wieku w stylu ekspresjonizmu ceglanego. Najsłynniejszy budynek dzielnicy, Chilehaus, wzniesiono wg. projektu Fritza Högera w latach 1922-24,wykorzystując 2800 okien i 4,8 mln cegieł.

Hamburg: Berhmtes Kontorhausviertel (Luftaufnahme)

Hamburski Speicherstadt i Kontorhausviertel są 40-tym miejscem w Niemczech na liście UNESCO. Pierwszym, wpisanym w 1978 r. była Katedra Akwizgrańska, zaś ostatnim, Opactwo Corvey w Westfalii.