ULC: Projekt rozporządzenia UE w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym

Autor tekstu: , Data publikacji:

Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt rozporządzenia w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym.

KE proponuje m.in. nowe zasady lepszej ochrony pasażerów linii lotniczych oraz ludzi na ziemi, mając na celu zminimalizowanie liczby wypadków lotniczych i ofiar śmiertelnych poprzez efektywniejsze wykorzystanie danych dotyczących zdarzeń lotniczych.

Ponadto nowe przepisy będą promować bardziej wydajną wymianę informacji w tym zakresie między państwami członkowskimi UE. Niniejszy wniosek legislacyjny jest jednym z kluczowych elementów przyszłego europejskiego systemu bezpieczeństwa lotniczego. Jego celem jest położenie nacisku na działania pro-aktywne, oparte na konkretnych informacjach z zakresu bezpieczeństwa. Docelowo planowane jest stworzenie systemu próbującego przewidywać zagrożenia i zapobiegać wypadkom na podstawie uprzednio zebranych i przeanalizowanych danych.

Projekt rozporządzenia zostanie następnie poddany analizie przez Parlament Europejski i Radę w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Po pomyślnym uzgodnieniu projektu rozporządzenia w ramach w/w procedury, stanie się ono obowiązującym prawem i będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE.