Zasada odpowiedzialnego biznesu

Autor tekstu: , Data publikacji:

Jak istotne obecnie jest zachowanie reguł, które definiują metody postępowania w prowadzeniu interesów wobec klientów, pracowników i naturalnego środowiska – wie każdy szanujący się biznesmen. Sieci hotelowe także mają tego świadomość.

Hotele odgrywają obecnie bardzo ważną rolę w branży turystycznej. Ta z kolei przyczynia się do gospodarczego rozwoju lokalnych społeczności na całym świecie, które oczekują poprawy swej sytuacji ekonomicznej.

Prowadzi to do wytworzenia ogromnej sieci powiązań i zależności, ma wpływ na bardzo wielu ludzi. W grupie hotelowej Rezidor ta świadomość istnieje od dawna. Jak mówią jej przedstawiciele: – Zdajemy sobie sprawę, że nie można się rozwijać bez pomocy wspólnoty i jej otoczenia. Każdego roku gościmy ponad 11 milionów osób w naszych 270 hotelach, w 45 krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Traktujemy naszą rolą niezmiernie poważnie, dbając o zachowanie lokalnych tradycji, jak również wspierając ochronę miejsc dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego.

Trzy reguły

Ucieleśnieniem tych słów stał się Pro-gram Responsible Business, czyli Od-powiedzialnego Biznesu. Wprowadzono go w grupie Rezidor już niemal dziesięć lat temu, w roku 2001. Pojawił się w odpowiedzi na rosnące wymagania gości odwiedzających hotele grupy, klientów korporacyjnych, pracowników i samych właścicieli (tak naprawdę program zmierzający do zwiększenia dbałości o ochronę środowiska naturalnego został opracowany i wprowadzony znacznie wcześniej, obowiązuje od połowy lat 90.).

W ramach programu Responsible Business, działania w grupie Rezidor koncentrują się wokół trzech głównych obszarów kompetencji. Po pierwsze – odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i klientów. Po drugie – poszanowanie praw socjalnych i etycznych w firmie, jak również w społeczeństwie. Po trzecie – zredukowanie negatywnego wpływu własnych działań na środowisko naturalne.

Dążenie do zachowania równowagi w działaniach biznesowych prowadzi do przekonania o gospodarczej odpowiedzialności wobec klientów, współpracowników, partnerów i udziałowców. Logika działania zakłada postępowanie zgodne z poszanowaniem praw człowieka i szacunku dla środowiska. Brzmi to może dość górnolotnie, ale chodzi w tym o najprostsze i podstawowe kwestie, tak bardzo obecnie ważne dla wszystkich.

Wiadomo też, że dość szybko można zauważyć pozytywne efekty tego typu działań. Chociażby dobre samopoczucie pracownika, tak istotne w branży usługowej – jaką przecież jest biznes hotelarski – przekłada się na jego profesjonalne podejście do klientów.

Odpowiedzialność po polsku

Bardzo intensywne działania prowadzone są ostatnio w trzecim z pól zainteresowania programu odpowiedzialnego biznesu – czyli dbałości o środowisko. Także w Polsce hotele należące do grupy Rezidor mają w tej dziedzinie spore osiągnięcia. Najbardziej u nas znana sieć Rezidora, Radisson Blu, wprowadziła chociażby nowe rozwiązania nazwane „Pakietem za ZERO”. Jest to przedsięwzięcie polegające na świadomym zarządzaniu organizacją konferencji, spotkań czy bankietów, tak aby emisja dwutlenku węgla, związana z tymi działaniami była zredukowana do zera.

Ambitny plan. Wdrażanie go w życie to między innymi: segregowanie odpadów, by poddać je ponownemu przetworzeniu; wprowadzenie inicjatyw zmniejszających zużycie papieru, wody i energii; używanie produktów ekologicznych; wycofanie z menu produktów ze zwierząt zagrożonych wyginięciem; wspomaganie lokalnych inicjatyw chroniących środowisko; wycofanie flipchart’ów i tablic korkowych a wprowadzenie na ich miejsce białych tablic i tablic na magnesy czy  też zamawianie usług i produktów od lokalnych dostawców.