Amerstwa (lotnicze) z rozsądku

łuje ="jso. -itedziłoresować?