Boeing odnotował wzrost przychodów i zysku

Autor tekstu: , Data publikacji:

Firma Boeing poinformowała o wynikach finansowych za II kwartał 2012. Wskazują one na większy zysk i wzrost przychodów.

Jak podaje, zysk na akcję wzrósł do 1,27 USD, co odzwierciedla wysoką efektywność w kluczowych obszarach działalności.Z kolei przychody firmy, wzrosły do 20 mld dolarów, co wynika ze zwiększenia dostaw samolotów komercyjnych.

Boeing donosi także, że portfel zamówień wyniósł 374 mld dolarów, włączając 13 mld USD z nowych zamówień. Cash flow operacyjny, przed płatnościami z tytułu zobowiązań emerytalnych, wyniósł 1,7 mld USD. Środki pieniężne oraz papiery wartościowe o wartości 10,3 miliardów dolarów zapewniają firmie wysoką płynność finansową. W 2012 r. szacowany zysk na akcję wzrósł do poziomu między 4,40 USD a 4,60 USD