Pracownik z zagranicy a rynek pracy w Polsce

Autor tekstu: , Data publikacji:

Ostatnie lata to istna burza na polskim rynku pracy. Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość wymusza kolejne zmiany w strukturze pracowników, ale także w sposobie ich zatrudniania. Rynek pracowników pokazał pracodawcom pełen wachlarz atutów wynikających z zatrudniania pracowników zza granicy.

Polski pracownik z pierwszeństwem

Skąd tak duże zainteresowanie pracownikami z zagranicy? Jeszcze rok temu szukanie pracowników na różne stanowiska – od robotniczych po specjalistyczne – wydawało się niekończącym pasmem nieudanych (a kosztownych) rekrutacji, zaś zatrudnienie wybranego kandydata zbyt często kończyło się fiaskiem. Najczęściej to brak zainteresowania pracą ze strony polskich pracowników wymusił poszukiwanie kandydatów zagranicą. Wprawdzie to Polacy mają pierwszeństwo pracy na danym stanowisku, jednakże najczęściej pracodawcy nie mają problemu z uzyskaniem zaświadczenia od Starosty, potwierdzającego że w określonym Urzędzie Pracy brak zarejestrowanych bezrobotnych pasujących do profilu poszukiwanego kandydata do pracy.

Pracownicy z Azji

W przypadku pracowników z Azji, takie zaświadczenie od Starosty jest początkiem długiej drogi do zatrudnienia cudzoziemca. Pracodawca musi także sprawdzić czy kandydat ma pozwolenie na pracę i tytuł pobytowy, a kopie tych dokumentów powinien zabezpieczyć. Następnie – w zależności od stanowiska – musi udać się do Urzędu Wojewódzkiego i złożyć wniosek o zezwolenie typu A lub B, które wydawane są na 3 lat (zezwolenia typu B – także na 5 lat) z możliwością przedłużenia. Na odpowiedź urzędu trzeba czekać 30 dni, ale w skomplikowanych sytuacjach nawet 60 dni.

Pracownicy ze wschodu

W przypadku pracowników zza granicy wschodniej obowiązują procedury uproszczone. Dotyczą one Ukraińców, Rosjan, Białorusinów, Mołdawian, Gruzinów i Ormian. Aby zatrudnić pracownika z wymienionych regionów wystarczy złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy. W ciągu roku pracownik może być na tej mocy zatrudniony przez 6 miesięcy. Następnie pozostaje już faktyczne zatrudnienie pracownika i podpisanie umowy. Należy także pamiętać, aby zatrudniony obcokrajowiec rozumiał postanowienia umowy i regulaminów, dlatego wcześniej należy się postarać o stosowne tłumaczenia dokumentów.

Więcej o outsourcingu pracowników z Ukrainy – na blogu Conquro.pl

Zatrudnianie kontra outsourcing

Oczywiście istnieją łatwiejsze i korzystniejsze sposoby na pozyskanie pracownika z zagranicy, takie jak outsourcing pracowniczy z Conquro. Jako umowa trójstronna zdejmuje on z przedsiębiorcy konieczność załatwiania czasochłonnych formalności, a jednocześnie pozwala na znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy. Agencja outsourcingowa staje się w tym przypadku formalnym pracodawcą, dlatego to na jej głowie jest nie tylko rekrutacja, ale także spełnienie wszystkich wymaganych procedur związanych z zatrudnianiem pracowników z zagranicy. Nie bez znaczenia pozostaje także gwarancja stabilnego obsadzenia stanowiska pracy, ponieważ w razie rezygnacji kandydata z pracy, to agencja odpowiada za pozyskanie kolejnego w możliwie krótkich czasie. Dla właściciela firmy oznacza to zatem swobodę w budowaniu długoterminowych strategii rozwoju firmy.