Rozpoczął się proces upadłości Malevu…

Autor tekstu: , Data publikacji:

W lutym 2012 roku węgierski przewoźnik lotniczy Malev zawiesił wykonywanie operacji. Obecnie rozpoczął się proces jego upadłości.

Dwa tysiące dotychczasowych pracowników zostało poinformowanych, że nie ma wystarczających środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań Malev’u na ich rzecz.

20 kwietnia br. w czasie spotkania w głównej siedzibie Malev’u, wyznaczony przez rząd likwidator przewoźnika p. Jenö Verga poinformował liderów związków zawodowych, iż nie ma funduszy na wypłatę świadczeń należnych pracownikom za minione tygodnie pracy. Węgierski rząd nie wypowiada się oficjalnie w sprawach związanych z przewoźnikiem od czasu zawieszenia operacji – jego stanowisko nie jest zatem znane.

Hunlapa to Związek Zawodowy Węgierskich Pilotów. Wraz z byłymi pracownikami Malev’u podkreślił, że jest skłonny podjąć wszelkie środki prawne, by zwrócić uwagę na nielegalne działania związane z procesem likwidacji przewoźnika, tudzież na nieodpowiedzialną postawę węgierskiego rządu.

Wezwał jednocześnie rząd, by wziął pełną odpowiedzialność za pracowników Malev’u. W tym względzie uzyskano wsparcie ECA (Europejskie Stowarzyszenie Pilotów), które wyraziło ubolewanie w związku z postawą węgierskiego rządu względem pracowników Malev’u i wezwało do przeprowadzenia likwidacji przewoźnika w pełnej zgodności z przepisami węgierskiego, jak i europejskiego prawa, wypłaty byłym pracownikom należnych im świadczeń oraz respektowania ich podstawowych praw pracowniczych.