Jak sprawdzić potencjalnego kontrahenta?

Autor tekstu: , Data publikacji:

Podpisanie kontraktu biznesowego może doprowadzić do wspólnego sukcesu partnerów. Niemniej, dla jednej ze stron może to oznaczać w konsekwencji poważne problemy, zwłaszcza natury biznesowej.

Dlatego jeszcze przed złożeniem podpisu na umowie handlowej lub umowie o współpracę warto wiedzieć, kto jest naszym kontrahentem i czy wszystko, co obiecuje i mówi, jest zgodne z prawdą.

Uczciwy kontrahent na wagę złota

Przedsiębiorca w toku prowadzenia swojej działalności gospodarczej powinien zadbać przede wszystkim o własne interesy. Przy podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych powinien wcześniej zgromadzić informacje, które pomogą mu dokonać trafnego wyboru uczciwego kontrahenta. W wielu przypadkach trudno taką weryfikację partnera biznesowego przeprowadzić samodzielnie.

Jeśli dla przykładu biuro podróży zamierza rozszerzyć swoją działalność o nowy rynek, np. organizować wycieczki na Litwę, będzie musiało znaleźć partnera biznesowego, który na litewskim rynku ma szeroko rozwiniętą sieć kontaktów. Po znalezieniu touroperatora nie powinniśmy zadowolić się informacjami o jego działalności przekazanymi przez niego czy zamieszczonymi na jego stronie internetowej. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której touroperator, z którym podpiszemy umowę, okaże się zwykłym oszustem. Za przykład niech posłuży historia biura podróży Alfa Star z Radomia, które w 2013 roku wysłało turystów na wakacje do Bułgarii, przelało pieniądze operatorowi z tego kraju, ale ten nie przekazał ich hotelowi. W wyniku tego turyści z Alfa Star znaleźli się w niekomfortowej sytuacji. Musieli koczować pod hotelem, a biuro Alfa Star musiało samodzielnie przekazać pieniądze hotelarzom z Bułgarii. „Takich procederów można się ustrzec dzięki przedkontraktowemu sprawdzeniu kontrahenta” twierdzi Anna Głód z Detektyw24. Korzystając z usługi wywiadu gospodarczego można dokładnie sprawdzić, przed podpisaniem umowy o współpracę, czy biuro podróży ma do czynienia z uczciwym kontrahentem.

Na czym to polega?

Każdy właściciel firmy przed podpisaniem ważnego kontraktu powinien dążyć do zmniejszenia ryzyka gospodarczego. Wywiad gospodarczy przeprowadzony przez detektywów pozwoli na przedkontraktowe skontrolowanie potencjalnego kontrahenta. Jeśli kontrahent okaże się uczciwą osobą, będzie można podpisać kontrakt, licząc na zyski w przyszłości ze wspólnego przedsięwzięcia biznesowego. Jeśli detektywi wykażą, że jest on osobą nieuczciwą i nierzetelną, która w przeszłości miała już problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań, a obecnie jego firma znajduje się w nienajlepszej sytuacji finansowej, lepiej będzie zrezygnować ze współpracy. Dzięki temu przedsiębiorca będzie mógł uniknąć wysokich strat finansowych, a nawet ewentualnego bankructwa.

Dyskusja

Co myślisz o artykule?

Business Traveller

Brak możliwości komentowania.