„Blu Planet” w hotelach Radisson Blu

Autor tekstu: , Data publikacji:

Znana sieć hotelowa Radisson Blu rozpoczyna współpracę z międzynarodową organizacją dobroczynną działającą na rzecz dostępu do wody - fundacją “Just a Drop” i inauguruje program „Blu Planet” dotyczący powtórnego wykorzystywania ręczników

Dzięki współpracy Radisson Blu zapewni 12 tysiącom dzieci dostęp do świeżej wody pitnej.
Partnerstwo inauguruje rozpoczęcie programu Radisson Blu pod nazwą “Blu Planet”, podczas którego goście hotelowi zostaną poproszeni o rozważenie ponownego wykorzystania ich ręczników w trakcie pobytu w zamian za darowiznę na rzecz „Just a Drop”. Radisson Blu szacuje, że około trzy miliony ręczników w hotelach sieci w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce w ciągu roku zostanie wykorzystanych ponownie.

– Hotele codziennie zużywają ogromne ilości wody, dlatego bardzo ważne jest osiągnięcie równowagi pomiędzy komfortem gości a prowadzeniem odpowiedzialnego biznesu. W Radisson Blu od wielu lat inwestujemy w ograniczenie zużycia wody.. Pomiędzy 2007 a 2012 rokiem poziom wody zużytej w sieci naszych hoteli zredukowaliśmy o 27% i mamy zamiar zmniejszyć je o kolejne 5% do końca tego roku – mówi Inge Huijbrechts, wiceprezes ds. odpowiedzialnego Biznesu.

Radisson Blu przeprowadził ankietę wśród swoich gości, pytając o ich podejście do oszczędzenia wody zarówno w swoich domach jak i w hotelach, które odwiedzają. Zapytani o to, jak często wymieniają ręczniki w domu, większość gości (45%) odpowiedziała, że robi to co tydzień, tylko 6% respondentów codziennie. Przełożyło się to na odpowiedzi na pytanie, przez ile dni mogliby używać tych samych ręczników w hotelu – 24% byłoby skłonnych używać ręczników przez 3 dni, a kolejne 24% pytanych gości przez 4 dni z rzędu. Tylko 6% respondentów odpowiedziało, że oczekują codziennej wymiany ręczników.

Podczas trzech dni, począwszy od Dnia Ziemi 22 kwietnia, hotele Radisson Blu w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, zaprosiły gości, aby przemaszerowali 10 metrów niosąc plastikowe kanistry z wodą. Akcja ilustrowała codzienny trud, jaki ponoszą miliony ludzi na całym globie, aby zdobyć wodę zdatną do picia. Goście przemaszerowali w sumie 131 kilometrów, dostarczając czystą wodę 1310 dzieciom dzięki współpracy z fundacją „Just a Drop”.

Die Aktion "Walk for Water", aufgenommen am 22.04.2015 im Radisson Blu Hotel in Frankfurt am Main (Hessen). Foto: Fredrik von Erichsen