Emirates dołączyły do UN Global Compact

Autor tekstu: , Data publikacji:

Kontynuując działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, Emirates i dnata dołączyły do United Nations Global Compact (UNGC), dobrowolnej globalnej inicjatywy, która promuje odpowiedzialne praktyki biznesowe i postępy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

– W Roku Zrównoważonego Rozwoju w ZEA mamy przyjemność przystąpić do inicjatywy United Nations Global Compact (UNGC), co stanowi kolejny krok w dążeniu Grupy Emirates do wdrożenia zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych w ramach naszej organizacji – powiedział Jego Wysokość Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes zarządu Grupy Emirates.

– Emirates i dnata zawsze przyjmowały zrównoważone podejście do rozwoju. Odzwierciedlając długoterminową wizję Dubaju i ZEA, jesteśmy niestrudzeni w dążeniu do doskonałości i postępu oraz wyznajemy wartości tolerancji i szacunku. Będziemy nadal inwestować w technologie, ludzi i partnerstwa, aby poprawić nasze wyniki biznesowe, rozszerzyć nasz pozytywny wpływ na społeczności, którym służymy i zmniejszyć nasz wpływ na środowisko – dodał Jego Wysokość Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

Jako członkowie United Nations Global Compact, Emirates i dnata zobowiązują się do wdrożenia dziesięciu zasad ustanowionych przez ONZ Global Compact w zakresie praw człowieka, warunków pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz do corocznego raportowania postępów w tych działaniach. Grupa uzyska dostęp do obszernych narzędzi i zasobów UNGC, które pozwolą jej zaangażować pracowników na całym świecie i usprawnić ich naukę i szkolenia w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Podejmowane przez Grupę Emirates inicjatywy na rzecz ochrony środowiska koncentrują się na trzech obszarach: redukcji emisji, odpowiedzialnej konsumpcji oraz ochronie dzikiej przyrody i siedlisk. W czerwcu 2022 r. dnata zobowiązała się do zainwestowania 100 mln USD w ciągu 2 lat w celu zwiększenia efektywności środowiskowej prowadzonej działalności. W styczniu linie Emirates z powodzeniem wykonały przełomowy lot demonstracyjny zasilając jeden z dwóch silników w 100% zrównoważonym paliwem lotniczym (SAF), wspierając wspólne wysiłki branży, aby umożliwić w przyszłości latanie z wykorzystaniem paliwa w 100% SAF.

Emirates popierają zobowiązanie IATA do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r., a także długoterminowy cel ICAO (ang. Long-Term Aspirational Goal, LTAG) dla lotnictwa międzynarodowego, który zakłada osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r. Linie Emirates sprawdzają obecnie różne możliwości i ścieżki, które pomogą w osiągnięciu tego celu, a które obejmują odnowienie floty, operacyjną efektywność paliwową, zrównoważone i niskoemisyjne paliwa lotnicze oraz energię odnawialną.

Grupa jest zaangażowana na rzecz zapewnienia równowagi płci. Jest sygnatariuszem zobowiązania UAE Gender Balance Council, które ma na celu zwiększenie reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla do 2025 r.; a dnata podpisała się pod inicjatywą IATA 25by2025, aby wzmocnić i poprawić udział kobiet w swojej organizacji.

Emirates i dnata regularnie mobilizują środki na pomoc humanitarną, która w 2022 r. obejmowała inicjatywy na rzecz powodzi w Pakistanie i trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii na początku tego roku. Dzięki Emirates Airline Foundation i dnata4good, Emirates i dnata współpracują z organizacjami pozarządowymi, aby zapewnić potrzebującym dostęp do edukacji, schronienia, żywności i czystej wody. Grupa wnosi wkład w przyszłość lotnictwa i podróży dzięki rozwijaniu kapitału ludzkiego i wspieraniu platform innowacyjnych. Aktywny globalny kalendarz sponsorski Emirates skupia kibiców i społeczności, popularyzuje sport i pomaga zapewnić możliwość rozwoju przyszłym gwiazdom sportu.

Zobowiązując się do stosowania etycznych i odpowiedzialnych praktyk, Grupa posiada wewnętrzne wielofunkcyjne zespoły, które zarządzają i monitorują krytyczne obszary strategiczne, operacyjne, finansowe i związane z reputacją. Posiada systemy i programy pozwalające zadbać nie tylko o podniesienie poziomu wiedzy, ale i o zgodność z takimi politykami, jak: przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie niewolnictwu i handlowi ludźmi, przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym i konkurencji, konfliktom interesów, ochrona danych i bezpieczeństwo cybernetyczne oraz sankcje i kontrola eksportu.