Sustainability w branży MICE po forum MISF 2023

Autor tekstu: , Data publikacji:

Kolejne ciekawe spotkanie w branży travel @ MICE. 21 listopada w Warszawie odbyła się inauguracja pierwszej edycji Meeting Industry Sustainability Forum (MISF 2023), poświęconej kwestiom zrównoważonego rozwoju w branży spotkań. Forum zgromadziło ponad 100 uczestników, obejmując ekspertów z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Chin, Austrii i Polski, a także przyszłych liderów z warszawskich uniwersytetów.

MISF 2023 stanowiło platformę do wspólnego opracowywania wytycznych dla zrównoważonego rozwoju sektora spotkań. Poranne sesje koncentrowały się na wpływie dużych ilości lotów, emisji CO2 oraz wyzwaniach sektora turystycznego w okresie pandemii COVID-19. Najważniejszym wnioskiem Forum jest stwierdzenie, że wprowadzanie zmian związanych z ESG wymaga dialogu i stopniowego wdrażania nawet najmniejszych zmian. Zachęcamy do aktywnego działania, posiadania chęci do zmiany oraz edukowania siebie nawzajem, by wspólnie kształtować zrównoważoną przyszłość branży spotkań.

Ważnym tematem była lokalna dystrybucja, muzyka i kultura, promujące podejście “żyj/zrównoważenie”. Mazovia Convention Bureau odegrywa kluczową rolę w wsparciu turystyki w regionie Mazowsza, a inicjatywy takie jak Program Czyste Rzeki Mazowsza podkreślają znaczenie lokalnych działań. Forum eksplorowało kluczowe tematy, takie jak rozwijanie ofert opartych na lokalnym rynku, przyjazny dla środowiska transport, oraz inicjatywy CSR skierowane do społeczeństw Trzeciego Świata. Kluczowe zagadnienia obejmowały również wyzwania luksusowych hoteli, zarządzanie odpadami, a także potrzebę standaryzacji systemu pomiaru.

W sesjach poruszano również kwestie regulacji klimatycznych UE, potencjalnych ograniczeń lotów i alternatywnych środków transportu. Edukacja wyłoniła się jako kluczowy czynnik w kształtowaniu zrównoważonego społeczeństwa, a kraje nordyckie były liderami w nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących środowiska i turystyki. MISF 2023 podkreśliło również znaczenie jasnej komunikacji, strategii marketingowych unikających zarzutów o “greenwashing”, oraz zrównoważonych relacji między zyskami a odpowiedzialnymi praktykami biznesowymi.

Wyniki dyskusji i wnioski z MISF 2023 zostaną udostępnione w styczniu 2024 w publikacji “Green Transformation Book”