Airbus wspiera kampanię IUCN

Autor tekstu: , Data publikacji:

Kampania pod hasłem „Plant a Pledge” oraz jej ambasador - Bianca Jagger wzywają do wywarcia presji na globalnych przywódców, by zrealizowali cel rekultywacji 150 mln hektarów ziemi na świecie

Przed szczytem Rio+20 Earth Summit, ambasador kampanii Bianca Jagger, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (International Union for Conservation of Nature, IUCN) i Airbus rozpoczęły kampanię internetową „Plant a Pledge” wzywającą opinię publiczną do wsparcia największej w historii inicjatywy zalesiania.

Cel rekultywacji 150 mln hektarów określany jest  mianem „Wyzwanie z Bonn” (Bonn Challenge) po tym gdy w ubiegłym roku ministrowie i prezesi firm spotkali się w Niemczech, by zaapelować do globalnej społeczności.

-Z najnowszych badań przeprowadzonych przez IUCN wynika, że rekultywacja do 2020 r. 150 mln hektarów zdewastowanych i wylesionych terenów – powierzchnia stanowiąca zaledwie 15% zdegradowanych terenów na całym świecie – przełoży się na dodatkowe 84 mld USD dla gospodarek lokalnych i gospodarki globalnej w skali roku, a także pozwoli ograniczyć lukę redukcji emisji w związku ze zmianami klimatycznymi o 11-17% – mówi Stewart Maginnis, dyrektor grupy ds. rozwiązań naturalnych IUCN. „

Kampania wzywa ludzi na całym świecie do wyrażenia swojego poparcia dla inicjatywy za pośrednictwem strony internetowej kampanii. Strona internetowa jest globalną petycją, która zostanie przedstawiona  podczas rozmów ONZ na temat zmian klimatu zaplanowanych na dalszą część roku w Katarze.

Każda petycja wyrażona drogą internetową zwraca się do rządów, prywatnych właścicieli ziemskich i społeczności zarządzających gruntami o przeznaczenie części terenów na rekultywację, tak by do 2020 r. zrealizować cel przyjęty w Bonn.

Globalne Partnerstwo na Rzecz Odbudowy Krajobrazu Leśnego (The Global Partnership for Forest Landscape Restoration, GPFLR), które wraz z rządem niemieckim było gospodarzem pierwszego spotkania poświęconego Wyzwaniu  Bonn, wskazało niedawno 2 mld hektarów gruntów na całym świecie – jest to obszar wielkości Ameryki Południowej – które nadają się do zalesienia. Jak twierdzi IUCN, odbudowa naturalnego krajobrazu pozwoli przywrócić zdolność tych obszarów do zaopatrywania w żywność ludzi i zwierząt oraz znacząco poprawi globalną zdolność przetwarzania gazów cieplarnianych.

Firma Airbus podjęła wszelkie starania by obniżyć  2-procentowy udział transportu lotniczego w globalnej emisji dwutlenku węgla spowodowanej dzielnością człowieka. W samym 2012 r. zainwestowaliśmy ponad dwa miliardy Euro w badania i rozwój w zakresie ochrony środowiska. Nasze partnerstwo z IUCN jest dowodem zaangażowania w redukcję pozostałych  98 procent szkodliwych emisji, powiedziała Andrea Debbané, wiceprezes Airbusa ds. ochrony środowiska.

-Przez ponad trzydzieści lat byłam orędowniczką praw człowieka i ochrony środowiska. Choć kwestie te wydają się nie mieć związku,  ich przyczyny i rozwiązania są wzajemnie ze sobą powiązane – powiedziała Bianca Jagger, ambasador kampanii oraz założyciel i prezes Fundacji Bianki Jagger na Rzecz Praw Człowieka (Bianca Jagger Human Rights Foundation).

Dzięki kampanii “Plant a Pledge” możemy podjąć konkretne działania na rzecz odbudowy krajobrazu na wylesionych i zdewastowanych terenach oraz naprawić szkody wyrządzone ludziom i zasobom naturalnym. Zalesienie 150 mln hektarów byłych terenów leśnych na całym świecie do 2020 r. – cel przyjęty w Bonn – poprawi jakość życia ludzkiego, stan gospodarki i planety oraz pozwoli uporać się z nieuchronnie zbliżającym się kryzysem klimatycznym Wystarczy złożyć petycję na stronie www.plantapledge.com i zaapelować do przywódców politycznych o priorytetowe potraktowanie rekultywacji terenów.