B&B Hotels Polska członkiem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Autor tekstu: , Data publikacji:

W październiku 2012 sieć B&B Hotels dołączyła do Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.

Przystąpienie do Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej to ważny krok w rozwoju sieci hoteli B&B na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Z członkostwem wiąże się m.in. reprezentowanie oraz ochrona interesów spółki w kontaktach z organami administracji państwowej a także wsparcie w relacjach z instytucjami prywatnymi.

W Polsce widać coraz wyraźniej wzrost zainteresowania komfortowymi hotelami ekonomicznymi. Model biznesowy B&B zakładający znakomity stosunek jakości do ceny staje się jednocześnie idealnym rozwiązaniem na czas spowolnienia gospodarczego.

– Jesteśmy niezwykle zainteresowani polskim rynkiem. Jako francuska sieć hotelowa poszukiwaliśmy podmiotu, który pozwoliłby nam na jak najlepsze poznanie oraz zrozumienie jego specyfiki – mówi Beatrice Bouchet, Prezes B&B Hotels Polska. – Szczególnie doceniamy możliwości współpracy oraz wymiany doświadczeń biznesowych z innymi podmiotami należącymi do organizacji – dodaje.

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa (CCIFP) to jedna z najstarszych izb zagranicznych, jakie powstały w Polsce. Swoją działalność rozpoczęła w 1994 roku z inicjatywy grupy firm reprezentujących największe przedsiębiorstwa francuskie w Polsce. Obecnie Izba skupia ponad 350 podmiotów gospodarczych.
Ponadto CCIFP działa w ramach Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych oraz jest członkiem Unii Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych za Granicą. Tak rozbudowana struktura sprawia, że CCIFP posiada kontakty z blisko 2 mln przedsiębiorstw w 80 krajach świata.