Czy grozi nam kryzys transportu lotniczego w Polsce?

Autor tekstu: , Data publikacji:

26 kwietnia br., w hotelu Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1, w Sali Conrad, odbędzie się konferencja „Kryzys a perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce”.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat aktualnej sytuacji transportu lotniczego w Polsce, kształtowanej zarówno przez zewnętrzne jak i wewnętrzne uwarunkowania prawne, gospodarcze i społeczne.

W panelu pierwszym zostaną omówione zagadnienia związane z przebiegiem kryzysu w Polsce w kontekście wydarzeń na rynkach światowych i europejskich oraz charakterystyka rozwoju krajowych i zagranicznych przewozów pasażerskich, ze szczególnym naciskiem na 2011 rok oraz perspektywy dalszego wzrostu.

W panelu drugim mowa będzie o europejskich i krajowych zmianach legislacyjnych w obszarze rynku transportu lotniczego (m.in. pakiet lotniskowy, ochrona praw pasażerów i inne).Panel trzeci obejmował będzie zagadnienia związane z umowami międzynarodowymi o komunikacji lotniczej oraz dokumentami i programami strategicznymi, które dotykają sfery transportu lotniczego w Polsce.