Finnair liderem w redukowaniu emisji CO2

Autor tekstu: , Data publikacji:

Finnair osiągnął doskonały rezultat w najnowszym sprawozdaniu Nordic Report 2012 , przygotowanym przez Projekt Carbon Disclosure (CDP). Wynik w postaci 92 punktów na 100 możliwych plasuje spółkę na szczycie dorocznego raportu oraz czyni ją pierwszą linią lotniczą w historii, która znalazła się w czołówce zestawienia.

Projekt Carbon Disclosure (CDP) to jedyny na świecie globalny system sprawozdawczy dotyczący zmiany klimatu, gromadzący dane w imieniu 655 firm i inwestorów instytucjonalnych, posiadających aktywa o łącznej wartości przekraczającej 78 miliardów dolarów. Finnair bierze udział w projekcie od 2007 roku.

Finnair został wyróżniony za swoje wysiłki zmierzające do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawę sprawozdawczości oraz rozpoznanie strategicznych zagrożeń i wyzwań związanych ze zmianami klimatu.

-W branży lotniczej, w której kapitał i energia są najważniejsze, efektywność jest szczególnie istotna w budowaniu wartości firmy dla inwestorów. Również dla nas, ograniczenie emisji gazów we wszystkich naszych działaniach jest dobrą inwestycją. Paliwo stanowi prawie jedną trzecią naszych rocznych kosztów. Każda zaoszczędzona kropla przekłada się więc na zysk dla firmy. Wysoka pozycja w zestawieniu CDP jest uznaniem dla naszej długiej i wytrwałej pracy w zakresie promowania oszczędnego energetycznie lotnictwa” – mówi Mika Vehviläinen, CEO Finnair.

-Globalne lotnictwo przyczynia się do przynajmniej 3 procent emisji gazów cieplarnianych emitowanych przez działalność człowieka” – skomentował Steven Tebbe, dyrektor zarządzający CDP w Europie. „Biorąc pod uwagę naturę branży lotniczej, szczególnie trudno znaleźć alternatywne rozwiązania ograniczające emisję gazów. Dlatego ze szczególnym zadowoleniem przyjmujemy działania podejmowane przez Finnair nie tylko w ich sektorze, ale także w porównaniu do innych branż. Aby wzrost gospodarczy nie powodował wzrostu emisji gazów cieplarnianych musimy przyspieszyć wdrażanie innowacji. Projekt Carbon Disclosure ma pomóc w ich rozwijaniu i wdrażaniu.

Od 1999 r. Finnair zredukował poziom emisji w przeliczeniu na jednego pasażera o jedną czwartą. Do końca 2017 linie lotnicze planują dalsze zmniejszanie emisji gazów na jednego pasażera o kolejne  24% w porównaniu z poziomem z 2009 roku. W celu realizacji tych planów, firma stosuje strategię opartą na czterech filarach: postępie technologicznym, usprawnieniu działań operacyjnych, rozwoju infrastruktury oraz wsparciu globalnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.