Nie będzie wakacyjnego paraliżu nad polskim niebem

Autor tekstu: , Data publikacji:

Dobre wiadomości dla wybierających się samolotem w lipcu i sierpniu na wakacje. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego podpisali porozumienie.

O kompromisie poinformował związek kontrolerów.

„Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego w ramach rokowań sporu zbiorowego z dnia 22 grudnia 2021 r. doszli do porozumienia w zakresie wypracowania zmian do Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania.

Projekty dokumentów zostały przedstawione do konsultacji społecznych, w wyniku których szereg zgłaszanych przez stronę społeczną uwag zostało uwzględnionych. Zmiany w Regulaminie Pracy i aneksie do Regulaminu Wynagradzania wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu lotniczego, organizację i kulturę pracy oraz tworzą obiektywne kryteria wynagradzania pracowników operacyjnych PAŻP.

Wypracowane rozwiązania pozwolą zachować ciągłość zapewniania służb ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. Będziemy rekomendowali naszym członkom podpisywanie nowych umów o prace opartych na wynegocjowanych warunkach.”