Wracają kontrole na granicach

Autor tekstu: , Data publikacji:

W okresie od 8 do 23 listopada na wszystkich polskich przejściach granicznych obowiązywać będzie wzmożona kontrola graniczna. Decyzja podjęta przez polski rząd ma zapewnić bezpieczny przebieg Konferencji Klimatycznej ONZ, która odbędzie się w połowie miesiąca w Warszawie.

Wzmożenie kontroli na wszystkich przejściach granicznych w tym lądowych, powietrznych i wodnych ma zagwarantować bezpieczeństwo oraz porządek w trakcie obrad szczytu klimatycznego COP-19 w Warszawie. Zgodnie z projektem przygotowanym w tej sprawie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych szczególny nadzór w tych dniach ma obowiązywać na wszystkich 126 wewnętrznych przejściach granicznych. Kontrole obejmą 58 przejść z Czechami, 43 z Niemcami, 11 z Litwą oraz 9 morskich i 18 powietrznych – informuje portal gazeta.pl.

Zgodnie z postanowieniami ujętymi w przygotowanym przez resort projekcie intensyfikacja nadzoru nad ruchem granicznym prowadzona będzie w sposób adekwatny do potencjalnego zagrożenia. Przede wszystkim kontrole mają być prowadzone w sposób wyrywkowy, a także zgodnie z założeniami ministerialnego projektu będą one prowadzone w taki sposób, aby nie stwarzać istotnych przeszkód w swobodnym podróżowaniu. Wyrywkowe kontrole osób wjeżdżających do Polski prowadzone będą przez Straż Graniczną we współpracy z Policją i Strażą Pożarną.   

-Przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych oznacza nie tylko możliwość stałego bądź czasowego kontrolowania osób przekraczających granice, ale również przeciwdziałanie wjazdowi do Polski osób, które mogą zakłócić porządek publiczny lub w inny sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa – powiedział Paweł Majcher, rzecznik prasowy MSW. Jednocześnie na podstawie doświadczeń z wzmożonych kontroli granicznych wprowadzonych przy okazji Euro2012 graniczny nadzór ma być prowadzony w taki sposób, aby w żaden istotny sposób nie naruszać swobodnego przemieszczania się między państwami strefy Schengen dodał rzecznik.

COP-19 to coroczna organizowana przez ONZ konferencja poświęcona działaniom w zakresie polityki klimatycznej. Polska po raz drugi jest organizatorem logistycznym tego wydarzenia. Po raz pierwszy w Polsce konferencja ta odbyła się w 2008r. w Poznaniu. W tym roku spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniach od 11 do 22 listopada.