Airberlin: Nowe możliwości dla klientów indywidualnych i biznesowych

Autor tekstu: , Data publikacji:

Linia airberlin przeniosła obsługę swojego programu lojalnościowego dla osób często podróżujących do samodzielnej spółki.

Większościowe udziały w nowej firmie — topbonus Limited (Ltd.) — wynoszące 70 procent posiada linia Etihad Airways; pozostałe 30 jest własnością linii airberlin. Całkowita wartość transakcji wyniosła 200 milionów euro. Transakcję sfinansowano z kapitału własnego, w wysokości 50 milionów euro, oraz z kredytu w wysokości 150 milionów euro, którego udzieliły banki HSBC International oraz Commerzbank. W ramach tej transakcji linia airberlin otrzymała środki w wysokości 184 milionów euro, które zostaną odnotowane w wynikach finansowych za rok 2012.

Poprawa wyniku finansowego linii airberlin

 

Hartmut Mehdorn, airberlin Chief Executive Officer, powiedział: „Ta transakcja pozwoliła na rekonstrukcję finansową naszego przedsiębiorstwa. Uzyskany przychód ma wpływ na wynik finansowy linii airberlin w roku 2012 i uwypukli wartość kapitału zgromadzonego w programie topbonus oraz sprawi, że będzie on widoczny i policzalny. Nasz roczny wynik, a także płynność finansowa oraz wyposażenie w kapitał własny ulegną znaczącej poprawie. Spodziewamy się również, że nowe partnerstwo przyczyni się do dalszego wzrostu wartości programu topbonus, a dzięki naszym 30-procentowym udziałom w firmie topbonus Ltd. wzrost ten przełoży się na zysk dla naszych linii lotniczych”.

Wzmocnienie partnerstwa linii airberlin i Etihad Airlines

 

Największe korzyści osiągną osoby często podróżujące. Program topbonus liczy już ponad trzy miliony uczestników oraz ponad 120 partnerów, a liczba ta stale rośnie. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat program topbonus zanotował roczny wzrost liczby uczestników o około 14 procent. Etihad Guest, program lojalnościowy dla osób często podróżujących liniami Etihad Airways, wykazuje obecnie 1,8 miliona uczestników i 173 partnerów. Oczekujemy, że zawiązane właśnie partnerstwo między topbonus i Etihad Guest doprowadzi do znaczącego wzrostu atrakcyjności obu programów.

Hartmut Mehdorn wyjaśnia: „Dzięki wydzieleniu naszego programu lojalnościowego jako oddzielnego przedsiębiorstwa stworzyliśmy podstawy umożliwiające pełne wykorzystanie jego potencjału biznesowego i podniesienia jakości usług. Chcemy wykorzystać tę szansę wraz z naszym strategicznym partnerem, linią Etihad Airways, tak aby odnieść obopólne korzyści.

Jest to doskonała wiadomość dla naszych pasażerów i uczestników programu topbonus, którym możemy zaproponować liczne nowe korzyści i atrakcje. Zyskają też linie lotnicze airberlin i Etihad Airways. Jesteśmy zdecydowani na dalszą współpracę w przyszłości i dalsze wzmacnianie naszych relacji”.

James Hogan, prezes i Chief Executive Officer linii lotniczych Etihad Airways, podkreśla: „Ta nowa inwestycja otwiera przed nami niesamowite możliwości rozwoju, dzięki którym możemy czerpać zyski z rynku programów lojalnościowych i oferować naszym pasażerom znacznie więcej korzyści poprzez zwiększenie liczby firm partnerskich.

Zakup udziałów w nowym przedsiębiorstwie topbonus jest częścią naszego strategicznego planu rozwoju, zmierzającego do osiągnięcia modelu House of Brands w zakresie zarządzania programem lojalnościowym o zasięgu globalnym.

Sektor programów lojalnościowych rośnie szybciej i oferuje wyższe marże zysku niż sektor przewozów lotniczych. Dzięki temu nowemu przedsięwzięciu nasze firmy mogą osiągnąć wspólnie wyższe zyski oraz skorzystać z możliwości osiągnięcia długofalowych korzyści z programów lojalnościowych.

Nowe przedsiębiorstwo stwarza także atrakcyjne możliwości dla innych linii lotniczych, które chciałyby uzyskiwać dodatkowe przychody z szybko rozwijającego się sektora programów lojalnościowych”.

Pierwszy krok w kierunku stworzenia globalnego programu lojalnościowego

 

Już w styczniu 2012 linie lotnicze Etihad Airways i airberlin połączyły swoje programy lojalnościowe dla osób często podróżujących. Dzięki temu pasażerowie obu linii lotniczych mogą gromadzić przebyte mile na wspólnym koncie topbonus. Nowe partnerstwo oferuje więcej korzyści dla uczestników obu programów lojalnościowych. W planie jest przekształcenie mil topbonus w środek płatniczy, który będzie można wykorzystać w ponad 30 milionach punktów na całym świecie. W przyszłości przed uczestnikami programu topbonus otworzą się nowe możliwości wykorzystania swoich mil. Oficjalna siedziba nowego przedsiębiorstwa topbonus Ltd. mieści się w Wielkiej Brytanii, ale obsługa uczestników i partnerów odbywa się za pośrednictwem biura w Berlinie.