Będzie nowa droga startowa na lotnisku w Pyrzowicach

Autor tekstu: , Data publikacji:

Kosztem blisko 150 mln zł brutto Budimex S.A. wybuduje na lotnisku w Pyrzowicach nową drogę startową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i nawigacyjną. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., firma zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice, podpisała umowę z Budimexem S.A. na wykonanie prac budowlanych.

Budowa nowej drogi startowej o długości 3200 m rozpocznie się w najbliższych tygodniach, natomiast zakończenie robót powinno nastąpić wraz z końcem trzeciego kwartału 2014 r.

Przyszła droga startowa będzie o 400 m dłuższa od obecnej. Dzięki temu będzie można obsłużyć nawet największe samoloty odlatujące z Pyrzowic z pełnym obciążeniem, co dotychczas wiązało się z pewnymi ograniczeniami. Nowa droga startowa będzie miała szerokość 45 m, a po obu jej stronach zostaną wybudowane symetryczne pobocza o szerokości 7,5 m każde. Powierzchnia nowej drogi startowej wraz z układem głównych dróg kołowania L, N, R i S wyniesie 208,5 tys. m kw.

Nowy pas startowy zostanie zlokalizowany równolegle do obecnego, w odległości 195 m na północ. Położenie nowego pasa zostało tak wyznaczone, by w przyszłości, w razie potrzeby, umożliwić jego bezkolizyjne wydłużenie w kierunku zachodnim o kolejne 400 m. Wraz z oddaniem do użytkowania nowej drogi startowej, obecnie istniejący pas startowy zostanie przekształcony w drogę kołowania.

Nowa infrastruktura nie tylko umożliwi starty największym statkom powietrznym, ale również bezpieczne lądowania w jeszcze trudniejszych warunkach pogodowych niż obecnie. Pozwolą na to zainstalowane pomoce nawigacyjne operacji lotniczych ILS CAT II, dzięki którym możliwe będzie przyjmowanie samolotów przy widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszej niż 350 m i podstawie chmur nie niższej niż 30 m.

Przy nowej drodze startowej zostaną zainstalowane trzy ogródki METEO wyposażone w wiatromierze i widzialnościomierze oraz heliometry na podejściach Nowe urządzenia METEO będą nie tylko sprawdzać wysokość temperatury, ciśnienia, siłę i kierunek wiatru, wielkość opadów czy wysokość podstawy chmur, ale również, co jest nowością, będą dostarczać informacje o oblodzeniu nawierzchni.

– Budowa drogi startowej to jedna z kluczowych inwestycji, dzięki której zwiększą się możliwości operacyjne pyrzowickiego portu w obsłudze dalekodystansowych połączeń pasażerskich oraz cargo. Mimo, iż długość obecnej drogi startowej pozwala przyjmować szerokokadłubowe samoloty to muszą one od nas odlatywać z niepełnym załadunkiem lub ograniczoną ilością paliwa. Po wybudowaniu dłuższej drogi startowej, nawet największe statki powietrzne, będące w pełni obciążone, będą miały odpowiednio dużo miejsca, aby nabrać wystarczającej prędkości podczas startu i wzbić się w powietrze, mówi Cezary Orzech, rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Budowa pasa startowego to jedno z dwóch zadań realizowanych w ramach największej inwestycji w dotychczasowej działalności lotniska pn. „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”. Projekt w wysokości do 50% jego kosztów kwalifikowanych będzie dofinansowany z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach kompleksowego projektu rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej trwa rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów o powierzchni110 tys. m kw., która pomieści jednocześnie 13 samolotów. Równolegle prowadzone są prace przy modernizacji 39 tys. m kw. dróg kołowania, które umożliwią statkom powietrznym wielkości Boeinga 747 przemieszczanie się pomiędzy drogą startową a rozbudowywaną obecnie płaszczyzną postoju samolotów.