European Trusted Brands: 7 na 10 Polaków nie ufa agentom biur podróży

Autor tekstu: , Data publikacji:

68 proc. Polaków nie ma zaufania do agentów biur podróży – dowodzą tego wyniki tegorocznego badania European Trusted Brands. Podobne nastroje panują w innych krajach europejskich.

Agenci biur podróży reprezentują profesję, do której zaufanie ma jedynie 32 proc. polskich respondentów. Taka postawa została zadeklarowana w tegorocznej edycji badania European Trusted Brands, które po raz 12 przeprowadziło Reader’s DigestNie jest to pierwszy raz, kiedy w Polsce odnotowany został tak niski poziom zaufania do reprezentantów biur prodróży. W 2011 roku brak zaufania do tej profesji deklarowało 69 proc. ankietowanych Polaków, w 2010 r. – 64 proc.

Średnio we wszystkich 15 krajach europejskich objętych badaniem, agentom biur podróży ufa 34 proc. ankietowanych. Najmniejszym zaufaniem darzą tę grupę zawodową mieszkańcy Chorwacji (9 proc.), Rosji (21 proc.), Portugalii (23 proc.), a także Niemiec (27 proc.) oraz Francji (28 proc.). Największym zaufaniem agenci biur podróży cieszą się w Finlandii (58 proc.) oraz w Belgii i Szwajcarii (50 proc).

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne. Pozwala na poznanie dominujących nastrojów mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze opinie i decyzje, a także zaufanie do wielu innych aspektów życia.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 roku. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – dwunasta już edycja badania – została przeprowadzona w 15 krajach europejskich. Kraje, które zostały objęte tegorocznym badaniem to: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowenia, Szwecja oraz Szwajcaria. Wzięło w niej udział 27 467 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub wywiadów pocztowych. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.