Lotnisko Chopina: Liczba pasażerów może rosnąć do 2030 roku

Autor tekstu: , Data publikacji:

Na podstawie umowy zawartej w marcu tego roku pomiędzy P. P. „Porty Lotnicze” a firmą Arup została wykonana Kompleksowa Analiza Przepustowości Lotniska Chopina w Warszawie.

Zastosowana metodologia została oparta na powszechnie znanych modelach i skonsultowana została z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, głównymi przewoźnikami operującymi do i z Warszawy oraz specjalistami ze Star Alliance.

Analiza wykazała, że Lotnisko Chopina w Warszawie będzie miało możliwość obsługi rosnącej liczby pasażerów co najmniej do roku 2030 przy założeniu, że wykonane zostaną wszystkie inwestycje planowane do roku 2015 oraz wprowadzona zostanie koordynacja rozkładu lotów. Inne porty lotnicze, które stosują koordynację, nadal notują wzrost ruchu. Na przykład porównywalny do warszawskiego lotniska Port Lotniczy Dusseldorf, który ogranicza maksymalną liczbę operacji do 43-47 na godzinę, rejestrował wzrostu ruchu pasażerskiego od 14,3 milionów pasażerów w 2003 roku do 18,98 milionów pasażerów w 2010 roku.

Kluczowe znaczenie dla przepustowości Lotniska Chopina ma przepustowość środowiskowa, określona przez Obszar Ograniczonego Użytkowania. Dopuszczalna dobowa ilość operacji lotniczych wynikająca z limitu hałasu wynosi obecnie 600 (560 w ciągu dnia i 40 w ciągu nocy).

Należy pamiętać, że dzisiejsza dobowa liczba operacji uwzględnia obecną strukturę floty. Liczbę tę można zwiększyć w przyszłości, jeśli przewoźnicy korzystać będą z samolotów generujących mniejszy hałas. Lotnisko Chopina w Warszawie podejmie działania zachęcające linie lotnicze do korzystania z cichych samolotów (np. różnicując opłaty w zależności od kategorii hałasu samolotu, co stosowane jest na wielu europejskich lotniskach). Wzrost liczby operacji wykonywanych cichymi samolotami pozwoli na podniesienie obowiązującego dziś limitu liczby operacji bez naruszania ograniczeń hałasowych i w efekcie przepustowość środowiskowa wyczerpie się nie w 2024 a dopiero wiele lat później.

Lotnisko Chopina w Warszawie podjęło już szereg działań w celu zwiększenia przepustowości, z których najważniejszą jest decyzja o wprowadzeniu koordynacji od początku sezonu rozkładowego Lato 2012 roku.

Zobacz  podsumowanie Wyników Kompleksowej Analizy Przepustowości Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie