Czy szefowi potrzebny jest MBA?

Autor tekstu: , Data publikacji:

Na studia MBA decydują się menedżerowie, osoby na stanowiskach kierowniczych, nierzadko także prezesi firm (zwłaszcza start-upów), którzy pełnią swoją funkcję od niedawna. Udział w programie MBA pozwala im na usystematyzowanie posiadanej wiedzy na temat zarządzania i zdobycie know-how z różnych branży. Czy to oznacza w takim razie, że każdy menedżer powinien decydować się na studia MBA?

Studia MBA: dla osób, które chcą być lepszymi szefami

Udział w programie MBA  nie jest obowiązkowy dla osób, które pełnią stanowiska kierownicze. Wiele z nich świetnie sprawdza się w swojej roli bez ukończenia prestiżowych studiów. Nie da się jednak ukryć, że MBA może pomóc w lepszym zarządzaniu zespołami i projektami.

Po pierwsze, słuchacze studiów MBA mają możliwość usystematyzowania  zgromadzonej wiedzy,  nie tylko z zakresu zarządzania, ale również finansów, HR, prawa czy nawet marketingu. Uzupełniają też informacje, których wcześniej nie posiadali. To jednak nie wszystko. Mogą także wymieniać się doświadczeniami z innymi uczestnikami programu – również osobami mającymi doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania. Aby aplikować na studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej, należy mieć nie tylko ukończone studia, ale również – posiadać co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego (z ofertą studiów MBA w WSB można zapoznać się na stronie https://www.studiamba.wsb.pl/dlaczego-mba/korzysci-dla-ciebie).

Dzięki wymianie doświadczeń uczestnicy mogą dowiedzieć się, jak rozwiązywane są poszczególne problemy w innych branżach, jakie techniki stosują pozostali menedżerowie, czy z jakimi trudnościami w swojej pracy muszą mierzyć się na co dzień. Tym samym zdobywają cenne know-how, dzięki któremu mogą lepiej zarządzać zespołem, projektami czy mierzyć się z zawodowymi wyzwaniami.

Sieć kontaktów biznesowych kolejną zaletą MBA

Uczestnictwo w programie MBA ma jeszcze jedną, ogromną zaletę –  jest nią networking. Dzięki temu, że grono słuchaczy tworzą w większości doświadczeni menedżerowie, każdy z nich ma możliwość stworzyć lub powiększyć swoją sieć kontaktów biznesowych. Może się to okazać szczególnie istotne w momencie, gdy jeden z nich będzie poszukiwać współpracowników do nowego projektu lub postanowi otworzyć własną działalność. Dobrze zbudowana sieć kontaktów biznesowych, pozwala również na szybsze i łatwiejsze znalezienie nowej, dobrze płatnej pracy.

Studiów MBA nie musi zatem ukończyć każda osoba, która aspiruje do roli szefa lub już zarządza zespołem albo firmą. Nie da się jednak ukryć, że udział w programie może zmienić spojrzenie na wiele spraw i poszerzyć perspektywę, dzięki czemu uczestnik stanie się lepszym menedżerem, potrafiącym w pełni wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności.