Rebranding małej firmy. Jak się do niego przygotować?

Autor tekstu: , Data publikacji:

Nowoczesne firmy przywiązują dużą wagę do marki, ponieważ ta wywołuje u klientów konkretne skojarzenia i niejednokrotnie buduje zaufanie. Większość przedsiębiorstw dba o swój wizerunek i chce, aby wywoływał on pozytywne odczucia. Jednak nie zawsze marka firmy jest dobrze kojarzona. W takiej sytuacji przedsiębiorstwa mogą decydować się na rebranding.

W ostatnich latach liczba przedsiębiorstw, w tym szczególnie mikrofirm, systematycznie rośnie. Obecnie w Polsce działa już ponad 2 mln firm. W roku 2008 było ich 1,79 mln. Do tego nasi przedsiębiorcy coraz lepiej radzą sobie na rynku. Nakłady inwestycyjne na nowe i używane środki trwałe wzrosły w ubiegłym roku o 3% w porównaniu do poprzedniego okresu i wyniosły 194,4 mln zł. Dodatkowo wyraźnie poprawiły się wielkości ekonomiczne określające sytuację finansową przedsiębiorstw. Przychody zwiększyły się o 8,2%, produkcja – o 11,2%, a wartość dodana – o 10,8% w porównaniu do lat wcześniejszych. Poprawił się również wskaźnik obrotu brutto – wzrósł z 6,6% do 7,1%.

W polskim sektorze przedsiębiorstw przewagę mają mikroprzedsiębiorstwa. W strukturze wszystkich firm ich udział wynosi aż 96,5%. Najwięcej takich podmiotów gospodarczych działa w usługach (53%) oraz handlu (23,9%). Co siódma firma pochodzi z branży budowlanej (13,6%), a co dziesiąta reprezentuje przemysł (9,4%). Przedsiębiorstwa te pozytywnie wpływają na rynek pracy, generując 40% miejsc pracy i zatrudniając około 4 mln pracowników.

Fundamentem każdej firmy jest jej nazwa i strategia komunikacji z klientem. Jednak o postrzeganiu marki przez innych uczestników rynku, kontrahentów i klientów decyduje wiele czynników – zwraca uwagę ekspert Aasa dla Biznesu. – Jednym z nich jest logo firmy, równie ważne są działania związane z reklamą i public relations w Internecie. Przedsiębiorstwo działające już jakiś czas na rynku ma na ogół rozplanowane strategie marketingowe. Jednak czasami wizerunkowi firmy potrzebna jest zmiana, wtedy warto zdecydować się na rebranding. Oczywiście trzeba liczyć się wtedy z kosztami, ale te można sfinansować na przykład pożyczkami dla firmy bez zaświadczeń – podkreśla ekspert.

Rebranding, czyli zmiana wizerunku firmy

Rebranding polega na pozytywnej transformacji marki firmy, na którą wpływają produkty i usługi oferowane przez przedsiębiorstwo, jakość obsługi, doświadczenie, strategia marketingowa, sposób komunikacji oraz logo. Ideą rebrandingu jest skoordynowanie zmian we wszystkich kluczowych elementach marki, tak aby mogła ona osiągnąć lepszą pozycję na rynku.

Działania związane z transformacją marki mogą być zrealizowane z różnym stopniem intensywności, który jest zależny od decyzji strategicznych przedsiębiorstwa. Firma może zdecydować się na tzw. lifting związany z odświeżeniem marki, co oznacza zmiany dostosowane do dotychczasowej identyfikacji wizualnej, bez zmiany nazwy.

Bardziej rewolucyjny rebranding, który ma charakter wręcz radykalny, polega na całkowitym odrzuceniu dotychczasowym rozwiązań wizualnych. Wiąże się to często również ze zmianą nazwy. Firma może też zastosować mniej radykalną modyfikację, która wprowadzi zmiany zgodne z dotychczas wypracowanym dziedzictwem marki.

Jak przygotować firmę do rebrandingu?

Firma decyduje się na rebranding, gdy dochodzi do fuzji, przejęcia lub gdy marka straciła zaufanie klientów. Takie kroki podejmują również przedsiębiorstwa, gdy chcą się otworzyć na nowych klientów. Jednak zanim firma podejmie decyzję o takich zmianach, powinna zostać przeprowadzana analiza sytuacji obecnej, funkcjonowania podmiotu w przeszłości oraz otoczenia i rynku, w jakim działa przedsiębiorstwo. Warto do tych działań zaangażować pracowników na wyższych i niższych szczeblach zatrudnienia. W przypadku małej firmy dobrym rozwiązaniem jest także zrobienie „burzy mózgów”.

Dobrze przeprowadzony rebranding obejmuje zmianę strategii marki, która jest modyfikowana na podstawie badań rynkowych oraz konsumenckich. Kolejnym krokiem jest przekształcenie logo i oprawy graficznej firmy. Działania te muszą być zgodne z nową strategią. Następnie zmiany zostają wprowadzone na materiałach filmowych, w kanałach cyfrowych oraz w przestrzeni miejskiej. Ostatnią czynnością jest poinformowanie pracowników oraz kontrahentów i klientów o dokonywanej reorganizacji. Wszystkie działania mogą jednak wiązać się z dużym obciążeniem finansowym. Należy zatem już na etapie planowania rebrandingu zdobyć odpowiednie finansowanie. Może to być na przykład pożyczka udzielana firmom bez zaświadczeń.

Jak sfinansować rebranding?

Całkowity rebranding, wiążący się z rewolucyjnymi zmianami w firmie, może być dość kosztowny. Przedsiębiorca decydujący się na taką modernizację liczy na to, że wydane na ten cel pieniądze zwrócą się w przyszłości, gdy nowa marka i strategia zacznie przynosić zyski. Jednak zanim tak się stanie, na opracowanie i przekształcenie wizerunku trzeba wyłożyć gotówkę. W takim przypadku pomocą może się okazać pożyczka dla firm bez zaświadczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca będzie mógł przeprowadzić rebranding bez wydawania pieniędzy potrzebnych na utrzymanie płynności finansowej. Warto bowiem mieć zapas środków własnych na wypadek powstania zatorów płatniczych. Szybką pożyczkę na raty dla biznesu przedsiębiorca może otrzymać przez Internet, bez skomplikowanych formalności i dostarczania szeregu zaświadczeń.

Rebranding przynosi wiele korzyści dla firmy, mogą one być różnorodne i zależą od celów, które podmiot chce osiągnąć. Jednak większość z nich jest odłożona w czasie, ponieważ do zmian wizerunku, logo i marki muszą przystosować się klienci, kontrahenci oraz współpracownicy. W związku z tym rebranding trzeba rozpatrywać długofalowo. Ważne, aby w trakcie tych zmian firma utrzymała płynność finansową.