Sprzedaż PLL LOT dopiero w 2014 roku?

Autor tekstu: , Data publikacji:

Ministerstwo Skarbu poinformowało, że proces prywatyzacji spółki jest kontynuowany, jednak ciężka sytuacja w branży lotniczej utrudnia pozyskanie inwestora branżowego.

Wiceminister skarbu Rafał Baniak podczas konferencji powiedział, że:

-Proces prywatyzacji PLL LOT nie jest przerwany, ale oceniając sytuację na rynku lotniczym trudno spodziewać się, by w najbliższym czasie pozyskano inwestora branżowego dla spółki.

Kryzys na rynku powoduje, że inni przewoźnicy europejscy generują ogromne straty:
-Dane takie przedstawiają organizacje zrzeszające przewoźników lotniczych. Trudno jest zatem mówić, że dzisiaj znajdzie się inwestor branżowy, który kupi jakąś europejską linię lotniczą. Wyjątkiem może być kupno portugalskich linii (TAP) przez brazylijskie. Dlatego wolimy mówić o roku 2014 jako roku, gdzie może nastąpić poprawa sytuacji jeśli chodzi o rynek pasażerskich przewozów lotniczych – dodał Bieniek.

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych IATA poinformowało w ubiegłym tygodniu, że strata europejskich linii lotniczych za 2012 r. wyniesie aż 1,2 mld dol.

Na konferencji dowiedzieliśmy się tez ze lot może zostać sprzedany inwestorowi spoza Europy. -Utrzymujemy relacje z podmiotami, które mogłyby być w przyszłości zainteresowane kupnem LOT-u, natomiast dzisiaj nikt na sztywno takiego zainteresowania nie zgłasza.