Międzynarodowe centra biznesowe: Cypr

Autor tekstu: , Data publikacji:

Cypr to jedno z najbardziej rozwiniętych międzynarodowych centrów biznesowych w Unii Europejskiej, oferuje niskie podatki, wysokie parametry i nieskrępowany dostęp do kluczowych rynków inwestycyjnych.

Cypr to miejsce przyjazne dla biznesu i jedno z najbardziej otwartych na świat, a przez to doskonałe do tworzenia struktur korporacyjnych obejmujących całą Unię Europejską.

Wraz z członkostwem w EU i ujednoliceniem prawodawstwa wzrosła reputacja Cypru, a jednocześnie skala podatku dochodowego pozostała najniższa w Europie, na poziomie 10%. Dzięki ponad 40 umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania, Cypr kusi wielojęzykowym i wykształconym zapleczem pracowniczym, najnowocześniejszymi usługami telekomunikacyjnymi i światowej klasy zapleczem biznesowym. Wyspa gości obecnie ponad 230.000 zarejestrowanych tu firm z całego świata.

Już na początku lat 60-tych w kraju zaczęto poważnie myśleć o przyszłości przewidując, że źródłem stałego ekonomicznego wzrostu powinny być wiedza i informacja. Idąc tym torem Cypr intensywnie inwestował w kluczowe dziedziny gospodarki umysłowej: umiejętności, infrastrukturę i wiedzę. Duża liczba podpisanych przez Cypr traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania wzmocniła pozycję wyspy jako kluczowej lokalizacji dla korporacji.

Dziś Cypr to wibrujące centrum biznesowe oferujące całościowy zestaw usług od bankowości i księgowości, przez zaawansowaną telekomunikację i technologie, po światowej klasy specjalistów i wykwalifikowaną siłę roboczą.Wyspa oferuje znaczące profity dla firm szukających sposobu na redukcję ich obciążeń podatkowych, zarówno poprzez wykorzystanie wyspy jako miejsca pochodzenia towarów lub usług świadczonych na regionalnych rynkach, jak i poprzez zarejestrowanie na Cyprze firmy holdingowej w celu prowadzenia działalności międzynarodowej.

Cypr ma liniowy podatek dochodowy na poziomie 10 %. To najniższa rata podatku w Unii Europejskiej, którą jeśli połączymy z dużą liczbą traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania i innymi regulacjami około podatkowymi, da nam maksymalną opłacalność podatkową i minimalne obciążenia dla zarejestrowanych na Cyprze firm. Fiskalne zalety Cypru wzmacniane są siłą roboczą, która należy do najlepiej wykształconych na świecie, z 44 % udziałem osób z wyższym wykształceniem w przedziale wiekowym 25 – 29 lat.

W dodatku pracownicy na Cyprze są wielojęzyczni, z rodzimą Greką jako zapleczem, angielskim jako językiem biznesowo-handlowym ioraz często spotykanym wśród absolwentów zagranicznych uniwersytetów francuskim, niemieckim i rosyjskim. Cypr ma stabilny ustrój bazowany na angielskim prawie powszechnym, a w ostatnich latach uzupełniony regulacjami idącymi po linii ustawodawstwa UE. Oznacza to, że międzynarodowe firmy mają do czynienia ze znanym i łatwo rozumianym systemem.

Reputacja Cypru na arenie międzynarodowej w ostatnich latach znacząco wzrosła. Z najniższym poziomem podatków w Unii Europejskiej i systemem fiskalnym aprobowanym zarówno przez UE jak i OECD, Cypr stał się jednym z najbardziej atrakcyjnych w regionie centrów biznesu i finansów. Aktywność inwestorów objawia się m.in. w tworzeniu międzynarodowych struktur biznesowych, takich jak firmy holdingowe, towarzystwa finansowe, fundusze inwestycyjne i ustanawianie siedzib firm.